Missie

Waag Futurelab draagt bij aan het onderzoek, het ontwerp en de ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving.

  • Door gezamenlijk opkomende technologie te onderzoeken en onderliggende culturele aannames te bevragen.
  • Door te experimenteren en alternatieven te ontwerpen op basis van publieke waarden.
  • Door met de samenleving te ontwikkelen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.