Onderzoek

Waags onderzoek is onderverdeeld in vier groepen. Code opent de black box van technologie. Life onderzoekt hoe mensen hun directe leefomgeving zelf kunnen meten en beïnvloeden, en hoe ook de stem van de natuur gehoord kan worden. Make richt zich op de praktijk van maken en materialen. Learn onderzoekt hoe we (beter kunnen) leren. Elke groep bestaat uit labs, die onderling vervlochten zijn en samen onze onderzoekspraktijk vormen. Het doel van Waags onderzoek is een positief, langdurig effect te hebben op de samenleving.

De labs maken gebruik van onderzoeksmethoden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen mee te kunnen ontwerpen aan onze toekomst. We noemen dit public research: onderzoek met en voor de samenleving.