Ons werk

Het werk van Waag kent vele uitingsvormen: van co-creatiesessies tot lesprogramma's en van handleidingen tot hardware. Een belangrijk principe van Waag is dat haar werk open-source is. Al het herbruikbare werk, zoals toolkits, code, handleidingen en rapportages, wordt op deze pagina gedeeld. Je kunt het hergebruiken onder de Creative Commons-licentie CC BY-NC-SA (niet-commercieel, onder naamsvermelding van Waag en gelijk delen).