COS over Monstermedia 2

Het vaktijdschrift 'Computers op School' (COS) heeft in het tweede nummer van dit jaar een evaluatie van de educatieve game Monstermedia 2 geplaatst. De game Monstermedia geeft leerlingen een kijkje in de mediageschiedenis. Ze leren meer over de media die ze dagelijks gebruiken. De game wordt gebruikt in het vak Mediawijsheid en is gericht op groep 7/8 van de basisschool.

COS kwam tot de volgende conclusie over het spel:

"Monstermedia is een leerzaam spel voor gebruik in de klas. Het doel om kinderen beter mediabewust te maken is een positief gegeven. Het is een handig hulpmiddel voor leerkrachen om kinderen op een verantwoorde wijze aan de slag te laten gaan achter een computer met leuke opdrachten die ze bewust maakt van de wereld van de media.

Het spel is makkelijk te begrijpen, al moet je als volwassene wel even de techniek van het navigeren onder de knie hebben. Kinderen hebben dit overigens sneller door. Het verhaal, de monsters en het uiterlijk van de game passen uitstekend binnen de belevingswereld van de kinderen. Zij voelen zich echt verantwoordelijk om het virus uit te roeien. De vragen worden op afwisselende manieren gesteld en zijn een uitdaging, omdat er met elke vraag rewards zijn te verdienen. Dit geeft een extra dimensie aan het spel, omdat het anders geen uitdaging biedt. Leerlingen geven aan dat ze het niet zo heel uitdagend meer vinden als ze het spel vaker hebben gespeeld. 

Het spel is niet geschikt voor dyslectische kinderen. De teksten worden niet voorgelezen en dat vergt voor deze kinderen te veel inspanning waardoor ze vroegtijdig met het spel stoppen. Wellicht een tip om in de toekomst aan deze doelgroep te denken."