De zelfrijdende auto: zelfstandig, handelend en verantwoordelijk?

Author
Merel Boes

De afgelopen tijd was de zelfrijdende auto volop in het nieuws. Welke invloed zal deze ontwikkeling hebben op ons leven? Wellicht is de eerste generatie die nooit haar rijbewijs zal halen al geboren. Hoe zullen wij ons verplaatsen in de toekomst? De manier waarop wij ons bewegen en de vrijheden die wij daardoor verwerven hebben grote invloed op onze samenleving.

Uitvindingen als de trein, de auto en het vliegtuig hebben niet alleen grote invloed gehad op onze mobiliteit, maar ook op het milieu, de inrichting van ons dagelijks leven en de publieke ruimte. De zelfrijdende auto is als aanvulling op dit rijtje niet alleen interessant omdat het een nieuwe manier van voortbewegen is, maar ook omdat we (misschien wel voor het eerst) handelingsvermogen overdragen aan machines.

Tijdens de Verlichting verplaatsten we de verantwoordelijkheid voor ‘acties’ van God naar de mensen. Vindt er nu opnieuw een verplaatsing plaats van de mens naar de machine? Welke consequenties en onbeantwoorde vragen vloeien voort uit de ontwikkeling van de zelfrijdende auto en het handelingsvermogen dat we deze machine toekennen? Welke criteria, regels en moraal moet deze bestuurderloze auto, als hij eenmaal de weg op gaat, krijgen?

In het artikel: ‘Over de zelfrijdende auto. De noodzaak van een ethische visie en het belang van een kritische blik’ (pdf) verken ik de vraagstukken die hierbij komen kijken.

About the author

  • Merel Boes is projectontwikkelaar en fondsenwerver voor het Learn team bij Waag.