'Expanded self' teruggekeerd naar maker

“Larger processes of cultural significance” vermeldde de brochure bij de zomertentoonsteling Gare du Nord over het werk 'Expanded self n. 2' van Sonja Bäumel. "Een afdruk van een naakte vrouw in de grootste petrischaal die ik ooit heb gezien", aldus Leander Roet in een recensie. "Over haar verzonken lijf ligt een dikke, gelachtige laag van agar met erin honderden gekleurde rondjes, van grijzig tot felgroen en zelfs blauw, stuk voor stuk bacteriekolonies die bezig zijn de vrouw langzaam te verteren."

Vanaf de tweede week van de tentoonstellingperiode maakte de bacterieëncultuur echter een dusdanige groei door dat deze een bedreiging ging vormen voor de structuur van het werk, de materialen, de maker, de omgeving en de andere werken in de tentoonstelling, maar toch met name voor iedereen die ermee te maken had: de bezoekers en de curator.

Nome omen, de naam voorspelde het al: de groei van 'Expanded self n. 2' nam bezit van het Theatrum Anatomicum, de samenstelling van de lucht, de vochtigheid en andere condities in de ruimte. Het kunstwerk was tot leven gekomen en nam zelf haar eigen lot in handen.

Er blijven nog vele vragen onbeantwoord. Wanneer was precies het omslagpunt? Kan het werk nog wel langer worden bewaard en gedocumenteerd? Hoe verhouden de micro-organismen zich tot de grotere verhaal? Welke erfenis laat het kunstwerk achter? Hoe wordt de aard ervan bepaald?

Het kunstwerk Expanded self n. 2 is inmiddels teruggekeerd naar de studio van Sonja Bäumel, terwijl sommige bacterieën nog rondzweven in de ruimte in de Waag.

Lees ook het verhaal: 'Op de Nieuwmarkt in Amsterdam ligt een naakte vrouw van bacteriën op je te wachten' op de blog van The creator's project. De foto's bij dit item zijn gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling door Carina Erdmann.