Red de wereld - eet minder vlees

Het DecarboNet-project pakt het gebrek aan collectief bewustzijn aan als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering. Vorig jaar hebben we een 'Utility Toolkit' ontwikkeld en getest, die thuis gebruikt kan worden om familieleden te activeren om hun gedrag te veranderen.

In december 2014 is een rapport gepubliceerd door Chatham House (VK) met de naam 'Livestock-Climate Change's Forgotten Sector'. Uit dit rapport wordt duidelijk dat het veranderen van onze eetgewoonten meer zou kunnen doen om de uitstoot te verminderen dan de meeste mensen denken. Uit het rapport:

  • De consumptie van vlees en zuivelproducten is een belangrijke motor van klimaatverandering.
  • De uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij vertegenwoordigt naar schatting 14,5 procent van het totale wereldverbruik, meer dan directe emissies van de transportsector.
  • Zelfs met ambitieuze actie aan de aanbodkant om de emissie-intensiteit van de veehouderij te verminderen, zal de stijgende wereldwijde vraag naar vlees en zuivelproducten de uitstoot blijven verhogen.

Het rapport bevat veel interessante gegevens, die voortkomen uit de eerste meertalige online-enquête, specifiek om de publieke opinie over de relatie tussen vlees/zuivelconsumptie en klimaatverandering te onderzoeken. Dit is een bijzonder intrigerende grafiek uit het rapport:

Chart Comparison of perceived and actual contribution to climate change

Uit deze grafiek kunnen we leren dat de waargenomen bijdrage aan de klimaatverandering van bijvoorbeeld verwarming en koeling in gebouwen is veel hoger dan het werkelijke aandeel, terwijl dit bij vlees en zuivelproductie precies het tegenovergestelde is. In feite draagt vlees- en zuivelproductie net zo veel bij als uitlaatemissies! Misschien moeten we onze Toolkit ook aanpassen aan menukeuzes. Minder vlees en zuivelproducten eten kan helpen de wereld te redden.