code
Future Internet Lab

Arts Tonight workshops

30-9-13 23:00
Waag, Nieuwmarkt 4, Amsterdam

Het samenwerkingsproject Arts Holland (NUB, NBTC, Waag) heeft de afgelopen periode gewerkt aan het versterken van de positie van kunst, cultuur en toerisme in Nederland bij de buitenlandse toerist. In dat kader is er een open data platform ontwikkeld voor toeristische en culturele evenementen data. Om de potentie van het platform en open data te laten zien ontwikkelen we de pilot Arts Tonight.

Met Arts Tonight willen we actuele gegevens over voorstellingen en culturele evenementen toegankelijk maken voor potentiële bezoekers. Het moet mogelijk worden voor organisatoren van dergelijke events berichten te sturen naar de smartphones van personen die 'iets leuks' zoeken om die avond te doen in de stad. Arts Holland nodigt u uit deel te nemen aan een reeks bijeenkomsten die de komende periode gaan plaatsvinden.

Naast de voordelen van open data, brengen we de potentie van een applicatie als Arts Tonight in kaart. We bekijken op welke manier deze ontwikkelingen de positie van Amsterdam in het algemeen en individuele aanbieders in het bijzonder kan versterken.

Arts Tonight staat voor een cultureel aanbod op maat. Momenteel worden aanbiedingen voor voorstellingen en evenementen via de Last Minute Ticket Shop aangeboden. Er wordt niet ingespeeld op bewoners en toeristen die op zoek zijn naar een aanbod op maat. Voor de huidige stakeholders zijn er verschillende obstakels om een dergelijk aanbod mogelijk te maken. Arts Tonight kan een aantal van deze drempels wegnemen, door een op een contact mogelijk te maken tussen aanbieder en consument.

Proces
De sessies duren ongeveer anderhalf uur elk.

Waar?
De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam

Wanneer?
Oktober 2013 (op afspraak)
Presentatie resultaten: november 2013

Resultaten
De uitkomsten worden, in samenwerking met de Amsterdam Economic Board, gebruikt in het open data programma van de gemeente Amsterdam. Het streven is halverwege 2014 Arts Tonight als applicatie te kunnen gaan inzetten.

Noot: in alle sessies is Engels de voertaal

Tags