Hannah de Bruijn

  • Intern
    Hannah de Bruijn

    Hannah de Bruijn werkte als stagiair bij de afdeling Interface van Waag.

    Tijdens haar stage houdt zij zich bij het Interface team van Waag bezig met de communicatie rondom projecten en het publieksprogramma.

Artikelen