Iván García-Romero

  • Projectontwikkelaar
    Iván García-Romero

    Iván García-Romero werkt als projectontwikkelaar Learn bij Waag.

    Iván is ontwikkelaar, impact producer en adviseur van maatschappelijk betrokken media- en kunstprojecten met werkervaring in Amsterdam, Bangkok, India, Londen en Mexico City. Hij richt zich op nieuwe vormen van creatieve dialoog tussen verschillende sectoren en de maatschappelijke impact hiervan. Voor verschillende projecten heeft hij business- en engagementplannen opgezet en publieke activiteiten gelanceerd op het gebied van (tech en) duurzaamheid, mensenrechten en sociale kwesties.

    Hij heeft een achtergrond in internationale politiek en media is o.a. betrokken geweest bij Submarine Channel, the Good Pitch, Movies that Matter en Spektor Storytelling.