• This project has been completed

AR Loeplamp

Duration: -

De AR Loeplamp voorzag teksten van beeld en geluid met Augmented Reality.

Het doel van het project was om de mogelijkheden van Augmented Reality (AR) in combinatie met taalonderwijs in het primair onderwijs te verkennen. Het uitgangspunt van Creative Learning Lab was dat een boek vaak te statisch is. Leerkrachten moeten vaak bijspringen bij vragen over een woord of begrip. De AR Loeplamp zou hier verandering in kunnen brengen. Door deze lamp wordt het mogelijk om afbeeldingen, vertalingen en spraakvoorbeelden van moeilijke woorden in het bestaande lesmateriaal voor begrijpend lezen te implementeren. Tevens schept deze applicatie nieuwe mogelijkheden bij dyslexieproblemen.

De AR Loeplamp visualiseert delen van een tekst en voorziet deze van geluidsfragmenten. Bepaalde tekstuele elementen, zoals bijvoorbeeld moeilijke woorden, zijn gekoppeld aan digitale informatie. Zo komen woorden in beeld met een plaatje of krijg je deze woorden te horen. Op het moment dat je bijvoorbeeld leest over een klomp, verschijnt er een plaatje van een klomp in beeld en wordt het woord 'klomp' uitgesproken. De technologie Augmented Reality wordt steeds vaker gebruikt om onze omgeving te kunnen voorzien van virtuele elementen.

Innovatieregeling Kennisnet
De AR Loeplamp was één van de projecten van Creative Learning Lab die binnen de Innovatieregeling van Kennisnet viel. Met deze regeling worden kleinschalige innovatieve experimenten met ICT gestimuleerd die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. In samenwerking met de Dr. Bosschool te Utrecht is AR-technologie voor het eerst toegepast in het Nederlandse taalonderwijs. Uitgangspunt van deze samenwerking was om met behulp van de AR Loeplamp het bestaande lesmateriaal voor begrijpend lezen te vernieuwen.