• This project has been completed

The Art & Science of Dementia Care

Duration: -

In het project ‘The Art and Science of Dementia Care’ werkten zorgverleners, ontwerpers, architecten en onderzoekers samen aan de toekomst van dementerenden.

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de zorgorganisatie Cordaan organiseerden de architecten Henri Snel en Caro van Dijk co-creatieve labs over ruimtelijk ontwerp voor mensen met dementie. In maandelijkse bijeenkomsten van een dag, stond het betrekken van gebruikers centraal.

Achtergrond

Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord.
 Het begint met geheugenverlies. Daarna volgen problemen met denken en taal, en kunnen karakter en gedrag veranderen. Naarmate de ziekte vordert, verliest men de regie over zijn leven, word degene afhankelijker van anderen en worden dagelijkse handelingen moeilijker.

De rol van het Creative Care Lab in dit project

Doel van dit project was het ontwerpen van een interieur dat de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Waag’s Creative Care Lab nam deel in de rol van creatief onderzoeker.