• This project has been completed

Augmented Anatomy

Duration: -

Met Augmented Reality (AR) kan de werkelijkheid worden gesimuleerd in de klas. Deze virtuele simulatie opent mogelijkheden die in een gemiddeld klaslokaal niet voor handen zijn. Het wordt mogelijk om het leven en levende wezens in het lokaal te bestuderen. Augmented Anatomy maakte het mogelijk om de menselijke anatomie in beeld te brengen. Een virtuele 3D-representatie van onderdelen van ons lichaam werden zichtbaar op het lichaam van de leerlingen. Zij konden namelijk speciale buttons bevestigen op hun kleren. Een webcam herkent deze buttons en visualiseert bijvoorbeeld organen op deze plekken.


Leerlingen werden uitgedaagd om met hun eigen lichaam te puzzelen. Virtuele organen en botten moesten op de juiste plek worden geplaatst zodat het lichaam naar behoren functioneert.

Augmented Anatomy is één van de projecten van Creative Learning Lab die binnen de Innovatieregeling van Kennisnet viel. Met deze regeling worden kleinschalige innovatieve experimenten met ICT gestimuleerd die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. In samenwerking met het Afrink College in Zoetermeer is Augemented Anatomy voor het eerst toegepast in het Nederlandse onderwijs.