• This project has been completed

Creative Capital Conference

Duration: -

Cultuur en creativiteit zijn de laatste 'buzzwords' in het debat over de innovatiestrategie voor de kenniseconomie. Maar wat is nu eigenlijk de culturele component van de kenniseconomie? En wat is de betekenis ervan voor het publieke domein? Dit waren de centrale vragen tijdens de Creative Capital conferentie die op 17 en 18 maart 2005 werd gehouden in Felix Merites, Amsterdam.

De conferentie bracht experts uit allerlei richtingen bij elkaar: op het gebied van innovatie, economie, stadplanning, maar daarnaast ook culturele ondernemers, beleidsmakers en politici. Tijdens de conferentie werd de stand van het innovatiedebat opnieuw in kaart gebracht.

Elke dag werd gestart met een lezing door een internationaal bekende sprekers die zijn inzichten gaf op het bouwen van bruggen tussen cultuur en economie. In de middagsessies werd dieper op de materie ingegaan en werd een en ander vertaald naar de publieke agenda. Alle aanwezigen werden uitgenodigd deel te nemen aan het debat om hun mening te geven over he het beste kan worden omgegaan met ons 'creatief kapitaal' in de kenniseconomie.

De conferentie werd georganiseerd door Nederland Kennisland en Waag binnen het DISC-programma.