• This project has been completed

Dialogue Café Amsterdam

Duration: -

In Amsterdam was tijdelijk het Dialogue Café gehuisvest in het gebouw de Waag op de Nieuwmarkt.

Dialogue Café is een non-profit organisatie, opgericht om een internationale dialoog te initiëren over actuele culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Het leren van elkaars ervaringen, visie en perspectief op wereldproblemen staat hierin centraal. Hiertoe heeft de stichting een internationaal netwerk van Dialogue Cafés (fysieke locaties) opgezet, die uitgerust zijn met een geavanceerd teleconferencing systeem, waarmee face-to-face gesprekken en debatten gevoerd kunnen worden tussen mensen uit verschillende delen van de wereld.

Dialogue Café is gebaseerd op het eenvoudige principe dat mensen, ongeacht de culturele verschillen, veel met elkaar gemeen hebben en van elkaar kunnen leren. Vanuit dit uitgangspunt brengt Dialogue Café mensen uit verschillende landen bij elkaar om samen over actuele vraagstukken na te denken, kennis uit te wisselen en creatieve oplossingen te zoeken.

In Amsterdam was het Dialogue Café geruime tijd gehuisvest in het gebouw de Waag op de Nieuwmarkt, ondersteund door Waag.