Fabricademy (Textile Academy)

Duration: -

Het programma van de Fabricademy (Textile Academy) combineert kennis van traditionele en toekomstig vakmanschap om te innoveren binnen het ontwerp- en productieproces van de langzaam veranderende textiel- en mode-industrie. Wij onderzoeken hoe er binnen de textiel- en mode-industrie gebruik kan worden gemaakt van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen.

De Fabricademy (Textile Academy) is voor mode-, textiel- en materiaalontwerpers, onderzoekers, kunstenaars, technici en creatieven geïnteresseerd in de textiel- en mode-industrie. Deelnemers kunnen zowel binnen als buiten deze industrieën werkzaam zijn. Samen met experts gaan studenten tijdens de wekelijke workshops aan de slag met nieuwe kennis en instrumenten om daarmee een eigen onderzoeksproject binnen het TextileLab uit te voeren. In de lessen gaan we hands-on aan de slag door bijvoorbeeld textiel te verven met levende bacteriën, digitale patronen leren ontwerpen, 3D-scannen, 3D-printen, textielmanipulatie en materiaalontwikkeling.

De Fabricademy (Textile Academy) is onderdeel van het TextileLab Amsterdam en het Europese project Textile and Clothing Business Labs (TCBL). In het TextileLab Amsterdam besteden we aandacht aan de onethische en vervuilende kant van de kleding- en textielindustrie. Waag gaat opzoek naar alternatieve voor de immateriele waarde als naar mogelijkheden voor innovatieve toepassing van techniek en vakmanschap binnen het ontwerp en productieproces. Binnen TCBL wordt vanuit de Europese textiel en kleding-industrie nieuwe manieren van ontwerpen, maken, samenwerken en innoveren onderzocht om daarmee nieuwe processen en bedrijfsmodellen toe te passen.

Het programma brengt de kennis en ervaring van het Fablab Amsterdam, het Open WetLab, het TextileLab Amsterdam en het TCBL-netwerk samen. De Textile Academy is nauw verbonden met de Textile Dialogues en TextileTools.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 646133.

Tags