• Dit project is afgerond
 

Grensgevallen

Duration: -

'Grensgevallen, waar sta jij?' was een tentoonstelling in het Anne Frank Museum, geopend in 2002. Waag ontwikkelde bij de tentoonstelling een educatief programma: debatteren met de klas over de botsende grondrechten, vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming tegen discriminatie.

De tentoonstelling Grensgevallen is van 2002-2004 te zien geweest. De titel Grensgevallen verwijst naar situaties waarin twee grondrechten met elkaar in strijd lijken: het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming tegen discriminatie, nog steeds een actueel thema.

Bezoekers kregen in de tentoonstelling verschillende  situaties voorgelegd waarin er een wrijving ontstaat tussen de twee basisrechten van de mens. Iedere situatie werd met behulp van een korte film geïntroduceerd en eindigde met de vraag 'Wat weegt in dit geval zwaarder: vrijheid van meningsuiting of bescherming tegen discriminatie?'. De bezoeker wordt uitgedaagd per situatie een keuze te maken.

Educatief programma

Rond Grensgevallen werd door Waag Creative Learning een educatief programma ontwikkeld, dat uitgevoerd werd in het Anne Frank Huis. Dit programma, bestemd voor leerlingen vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs, is door zowel leerlingen als leraren enthousiast ontvangen. De succesvolle tentoonstelling werd verschillende keren verlengd en is uiteindelijk in 2005 vervangen.