• This project has been completed

KeyWorx

Duration: -

Het in eigen huis ontwikkelde KeyWorx softwareplatform was jarenlang de basis voor verschilende projecten en (web)applicaties binnen Waag. Het platform was erop gericht om ontwikkelaars de mogelijkheid te geven nieuwe applicaties te bedenken, te integreren en uit te voeren met gebruikmaking van multi-user multimedia technieken.

De multimediale inhoud kon van elke vorm zijn, afhankelijk waarvoor de applicatie gebruikt werd. Voorbeelden lopen uiteen van een simpel upload/publiceersysteem (tekst en beeld) tot multimedia documentbewerking en realtime audio/video-uitwisseling. Het platform was gebaseerd op een client/server architectuur.

De eindgebruikers kregen uitsluitend te maken met een zogenoemde client (bijvoorbeeld een webapplicatie) die communiceerde met de KeyWorx server. Deze server handelde de belangrijkste taken af, bijvoorbeeld de gebruikersregistratie, het inloggen, het aanpassen van data, het delen van taken, et cetera.

Daarnaast bood het framework de mogelijkheid tot uitbreidingen aan zowel de clientkant als de serverkant middels plugins. De ontwikkeling van KeyWorx is gestart onder de naam KeyStroke in 1998, later gewijzigd in KeyWorx. In 2004 is KeyWorx toegetreden tot de Open Source gemeenschap. In 2008 is de ontwikkeling voortgezet binnen 7scenes, een mobiele variant voor locatiegebaseerde spellen en routes.

De eerste toepassing van KeyWorx lag voornamelijk binnen een groep multimedia kunstenaars, die de toepassing 'Realizer' gebruikten voor het maken van multimediale performances, waarbij in realtime media (beeld, geluid) kon worden bewerkt. Latere toepassingen lagen op het cultuur- of onderwijsvlak, zoals de KidsEye webapplicaties (musea), Amsterdam RealTime en ScratchWorx (een vj/dj tool).

Binnen veel door Waag uitgevoerde projecten werd KeyWorx gebruikt, met als laatste grote project de Waag website uit 2006.