• This project has been completed

Login:Lokaal

Duration: -

Elke lokale erfgoedinstelling herbergt een wereld aan spannende verhalen uit de eigen regio. Door LOGIN:lokaal kwamen die verhalen digitaal en tastbaar voor jongeren tot leven.

In LOGIN:lokaal werd samen met scholen en erfgoedinstellingen een lesprogramma en een online leeromgeving ontwikkeld rond lokaal erfgoed. Uitgangspunt voor het project was onderzoekend, bron- en ervaringsgericht leren. De digitale leeromgeving vertelt het verhaal van het lokale erfgoed en daagt de leerling uit zelf het lokale erfgoed te onderzoeken en te transformeren tot een voor iedereen digitaal toegankelijk, multimediaal produkt. LOGIN:lokaal richt zich op leerlingen uit de basisvorming HAVO/VWO.

LOGIN:lokaal was een initiatief van Erfgoed Actueel en Waag en wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCenW (Cultuur en School). Met LOGIN:lokaal wilden Erfgoed Actueel en Waag de bestaande ervaringen op het gebied van erfgoededucatie en ICT verder ontwikkelen en verrijken. In de pilot wordt in samenwerking met provinciale erfgoedhuizen, lokale erfgoedinstellingen en scholen een methodiek en een generieke online omgeving ontwikkeld voor onderzoekend, bron- en ervaringsgericht leren met cultureel erfgoed. In fase 1 van het project wordt samengewerkt met Drents Plateau en Gelders Erfgoed en hun respectievelijke regionale partners. In fase 2 zullen nieuwe partners bij het project betrokken worden.

Lessons Learned

  • Het samenstellen van een volwaardige multimediale les is moeilijk voor erfgoedinstelling en docenten en dient begeleid te worden.
  • Veel vrijheid voor leerlingen om een eigen werkstuk te creëren vraagt om een actieve, sturende rol van de docent (die hierin gevoed en/of begeleid dient te worden).
  • Gezamenlijke reflectie (offline/klassikaal) op het geleerde draagt bij aan het beklijven van het (online) geleerde.
  • Gezamenlijke introductie (offline/klassikaal) van applicatie en inhoud draagt bij aan effectiviteit van de inzet van de applicatie.