• Dit project is afgerond
 

Platform Educatie en Innovatieve Media

Duration: -

Het Platform Educatie en Innovatieve Media was een initiatief van Creative Learning Lab in 2005 dat tot doel had kennis en ervaring uit te wisselen om de kwaliteit van educatieve programma’s rondom innovatieve mediaprojecten te verbeteren.

Op veel plekken in binnen- en  buitenland ontstaan vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars die werken met nieuwe en/of interactieve media en educatiemedewerkers of producenten. Veel makers van dit soort innovatieve mediaprojecten zijn, individueel of in groepsverband, bezig een educatief programma te koppelen aan 'hun' project. Op eigen houtje leggen zij contacten met scholen, culturele instellingen en projectetalages. Maar het inbedden van een educatief programma binnen het onderwijs of zelfs buitenschools, staat of valt met de kwaliteit ervan.

Het Platform EIM bood een netwerk binnen de kunst- en cultuursector voor makers, educatiemedewerkers, gebruikers en onderzoekers van innovatieve media projecten. Het doel van het platform was het uitwisselen en wereldkundig maken van expertise door middel van een serie ontmoetingen, een mailinglist, een projectsite en uiteindelijk een publicatie. De bijeenkomsten van Platform EIM bestonden altijd uit een plenair deel met presentaties en een deel waar een creatieve sessie plaatsvond.