• This project has been completed

Rituelen

Duration: -

In het project Rituelen werden mensen verleid hun eigen verhaal te vertellen over hun persoonlijke religieus erfgoed en eigen rituelen. Vanuit deze verhalen wordt de relatie gelegd naar zowel roerend als onroerend erfgoed in musea, archieven, archeologische vindplaatsen, gebouwen en plekken. Door de inzet van, onder meer, locatie gebaseerde mobiele technologie werden deze relaties als een extra betekenislaag over onze alledaagse werkelijkheid gelegd.

Stel je voor, dat je langs een lang verdwenen kerk loopt en toch vaag gebeden waarneemt. Door het uitwisselen van ieders persoonlijke invulling van geloof, twijfel en spiritualiteit maken de deelnemers kennis met uiteenlopende religies en culturen.

Het publiek definieerde in dit project zelf wat zij onder erfgoed verstaat. Persoonlijk aangedragen voorwerpen en/of belevingen werden vastgelegd, verbonden met gevestigd religieus erfgoed en ontsloten naar een groter publiek. Digitale technieken speelden hierbij een belangrijke rol. Door het delen van verhalen en persoonlijke belevenissen kwam een uitwisseling, een dialoog, op gang over religies heen en ervaren mensen de vertrouwde stedelijke en landelijke omgevingen op een nieuwe manier.

Het project Rituelen startte met een verkennend onderzoek. Samen met religieuze organisaties, erfgoedeigenaren, intermediairs (w.o. erfgoedinstellingen) en eindgebruikers (breed multicultureel publiek) onderzochtenn we de beste manier om een breed publiek interactief bij religieus erfgoed te betrekken. Dit project werd samen met Erfgoed Nederland uitgevoerd binnen het kader van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed.