• This project has been completed

Self City

Duration: -

Self City zocht naar een betere methode voor het bijbrengen van sociale vaardigheden in het Speciaal Onderwijs, cluster 4.

In het Speciaal Onderwijs cluster 4 zijn veel leerlingen zo sociaal-emotioneel en/of licht verstandelijk gehandicapt, dat zij niet in staat zijn om adequaat in een groep te functioneren. Eén van de doelen van het speciaal onderwijs is echter om deze jongeren weer naar regulier onderwijs of werk terug te leiden. Daartoe moeten deze leerlingen naast kennisoverdracht ook sociale vaardigheidstrainingen aangeboden krijgen. Het probleem is dat de beschikbare methoden voor sociale vaardigheidstraining niet geschikt zijn voor deze leerlingen.

Deze trainingen zijn ontwikkeld om in groepen gegeven te worden. Maar juist cluster 4-leerlingen komen te snel en te vaak in conflict met hun omgeving om hiervan te kunnen profiteren.Is het mogelijk een methode te ontwikkelen die de betreffende leerlingen in staat stelt ander en adequater sociaal gedrag te gaan vertonen, zonder dat zij daartoe vanaf het begin in een groep moeten functioneren? Is ICT een geschikt medium om dit doel te bereiken? Zijn de principes van gaming toe te passen in het aanleren van nieuwe (sociaal wenselijke gedachte) rollen? Met deze vragen werd Waag benaderd door de initiatiefnemers van Self City:

  • Stichting Experimentele Werkplaatsen (SEW)
  • RENN4: Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland (cluster 4)
  • De Van der Reeschool (RENN4) te Smilde en
  • Prof. dr. H.J.M. Hermans, Em. Hoogleraar persoonlijkheidspsychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het mag duidelijk zijn dat zowel leerlingen als leraren gebaat zullen zijn bij een succesvolle methode. De leerlingen omdat een dergelijke methode de kans op een regulier vervolgtraject vergroot. De leraren omdat zij daarmee een techniek in handen zullen krijgen waarmee een hardnekkige problematiek kan worden aangepakt.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om leraren en leerlingen al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de methode te betrekken, zodat vroegtijdig beoordeeld kan worden welke delen van de aanpak werken en welke niet.

In de eerste fase van het project werd een testomgeving voor de leerlingen (in samenspraak met docenten) ingericht, waarbij in directe samenspraak met hen wordt gekeken of voor hen gemedieerde interactie inderdaad beter werkt dan een reëel rollenspel in een groep en op welke wijze de transfer naar real-life situaties zo naadloos mogelijk kan verlopen.