• This project has been completed

SplitsZ

Duration: -

SplitsZ was een educatieve game voor jongeren, docenten en ouders over online burgerschap. Doel was zowel de jongeren als de ouders en docenten mediawijs te maken. Het idee achter SplitsZ is ontstaan vanuit de game Monstermedia, waarbij leerlingen in het basisonderwijs hun mediawijsheid ontwikkelen in de vorm van een game en bijbehorend lespakket.

SplitsZ richtte zich op jongeren (klas 1 en 2) in het voortgezet onderwijs, en had als thema online burgerschap. Jongeren werden door middel van een online game opgeleid tot online burgers. In de game hadden leerlingen het doel om hun avatar uit te laten groeien tot de (media)ster van de online omgeving van SplitsZ. SplitsZ bood het onderwijs en ouders een middel om de internetopvoeding vorm te geven.

Doelstelling

De doelstelling was het ontwikkelen van een web 2.0 lesprogramma voor jongeren, bestaande uit de online game en bijbehorend lespakket voor docenten en opvoeders. Door het betrekken van docenten en opvoeders beoogde het project de 'digital divide' (digitale generatiekloof) te verkleinen.

SplitsZ werd uitgevoerd door een consortium van vijf partners: Codename Future, Ra.nj, Mijn kind online, Kunstgebouw en Creative Learning Lab van Waag.