• Dit project is afgerond
 

Verhalenaltaar

Duration: -

Het Verhalenaltaar werd in 2003 ontwikkeld door Waag in samenwerking met Museum Amstelkring. In het project werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn van nieuwe media voor het vastleggen van (religieus) erfgoed. 

In de tentoonstelling Van doop tot dood stelde het museum Ons' Lieve Heer op Solder de zeven sacramenten centraal. Voorwerpen uit de eigen collectie die betrekking hadden op de zeven belangrijke momenten in het katholieke leven waren daarbij gecombineerd met persoonlijke voorwerpen en de bijbehorende herinneringen van het publiek.

Voor de tenstoonstelling, die liep tot 2005, werd in 2003 door Waag het Verhalenaltaar ontwikkeld in samenwerking Museum Amstelkring. Voorwerpen uit de eigen collectie werden gecombineerd met verhalen, herinneringen en persoonlijke voorwerpen van bezoekers en voegden zich daarmee subtiel in het bestaande museum. Het katholieke leven van doop tot dood werd zo in de oude schuilkerk belicht.

Museum Amstelkring gebruikte in de tentoonstelling met het Verhalenaltaar de verhalen van bezoekers om de museale ervaring te verrijken en zo de kwaliteit van het museumbezoek te verhogen. De verhalen worden tijdens de tentoonstelling verzameld en gedeeld met andere bezoekers. Deze verhalen zijn te bekijken via de speciale website voor het project.