artistic research

Artistic research, also seen as 'practice-based research', can take form when creative works are considered both the research and the object of research itself. It is the debatable body of thought which offers an alternative to purely scientific methods in research in its search for knowledge and truth.

 

Op de langste dag van het jaar opent Waag op Amsterdam Science Park planet B, een plek voor artistiek onderzoek en expedities.

 

Aesthetics of Exclusion onderzoekt digitale manifestaties van de fysieke stad. Een interview met Sjoerd ter Borg.

 

Larisa Blazic is een in Londen gevestigde kunstenaar, feministische hacker en pedagoog. Zij is momenteel artist in residence bij het DECODE project.

 

22-05-2019

AI Culture Lab

Multidisciplinair onderzoek naar de rol en het potentieel van artificiële intelligentie.

 

In 2019 gaat de STARTS-prijs naar een innovatiebureau uit Barcelona en twee kunstenaars die met AI en machine learning werken.

 

Het kunstenaarsduo Xin Liu en Gershon Dublon (slow immediate) verkregen een residency voor hun project 'The wandering mind'.

 

Kunstenaar Antti Tenetz zal invulling geven aan de Supre:organism residency binnen het AI Lab van Waag.

 

Het European ARTificial Intelligence Lab presenteert AI-gerelateerde wetenschappelijke en technologische onderwerpen aan een algemeen- en kunstpubliek.

 

Naar aanleiding van Zomergasten houden we een aantal interviews. Deel 2 met bio-kunstenaar Kuang-Yi Ku over zijn werk.

 

De Europese STARTS-prijs gaat in 2018 naar MX3D & Joris Laarman Lab en Giulia Tomasello (IT).

 

Hannah was bij de koken met virussen workshop van Pei-Ying Lin. Over inventieve recepten, rauwe eieren en de toekomst van eten.

 

Kan kunst ons helpen de ethische complexiteiten van opkomende technologieën te begrijpen? De tentoonstelling Trust Me, I’m an Artist onderzoekt de rol en verantwoordelijkheid van betrokken kunstenaars, wetenschappers, instituties en het publiek.

 

21-04-2017

Critical Making

Het project Critical Making brengt kunsten en design, maak- en technologische praktijken samen door middel van artistiek onderzoek.

 

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor de 'Tijdelijke Binnenlandeataliers' beeldend kunstenaars en bemiddelaars. AGA en Waag stellen hiervoor gezamenlijk hun faciliteiten en expertise ter beschikking. Doel van de samenwerking is kunstenaars in de gelegenheid te stellen het experiment aan te gaan met druktechnieken en dit te combineren met nieuwe experimentele technieken in media en biologie.

 

Internationally renowned artists and Future and Emerging Technology researchers team up and work for 9 months together in the cross-disciplinary FEAT initiative.

 

De tentoonstelling 'Data Aesthetics – The Interactive Art' toonde werken van kunstenaars die op verschillende manieren lieten zien wat de impact is van big data op onze samenleving.

 

Last weekend Agi Haines closed off her one year artist in residency. Visitors could take part in the exhibition ‘The anatomical lesson: dissecting medical futures’ by interacting with Agi’s sculptures.

 

In the weekend of 24 - 25 September the interactive exhibition ‘The anatomical lesson: dissecting medical futures’ by Agi Haines takes place in the Theatrum Anatomicum, in which historical anatomical lessons are linked to 3D printing and human modification.

 

Het project Future and Emerging Art and Technologies – of kortweg FEAT – brengt vooraanstaande wetenschappers en kunstenaars bij elkaar, die samen aan een baanbrekende technologie werken.

 

Heirloom is a project by artist Gina Czarnecki. The Heirloom project involves growing “skin portraits” of Czarnecki’s daughters.

 

3-05-2016

Rare earth

For the three-day event 'What’s the matter with cooperation', I was invited by Belgian colleagues of Gluon partner organisation Buda in Kortrijk, to speak about the models of collaboration between the arts, and bio-sciences that Waag uses, such a critical making, probes for debate and our own method 'users as designers'.

 

Future and Emerging Art and Technologies (FEAT) has paired six artists with scientists running research projects in the context of the EU backed programme, Future and Emerging Technologies (FET).

 

In de 3Package Deal werkt Waag in 2016 samen met Museum Vrolik, De Punt en Makerversity binnen de coalitie “Social Design”.

 

The next performance in the Trust Me, I'm an Artist (TMIAA) project will take place at the transmediale festival in Berlin. TMIAA focuses on the ethical issues that occur at the intersection of art, biotechnology, and biomedicine. Waag is a lead partner within the TMIAA project and Lucas Evers, head of our Open Wetlab, works closely with our artists in residence. Because Lucas has such a unique perspective on the initiative, I recently decided to interview him. The following is a condensed account of our conversation.

 

Begin dit jaar is Agatha Haines begonnen als artist-in-residence bij Waag in het kader van de '3Package Deal' van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

 

Six leading international artists will be hosted within FET projects through fully funded embedded residencies.

 

Wij maken ons ernstige zorgen over de scheefgroei in de kunsten. De recente herschikking van middelen dreigt de architectuur, vormgeving en e-cultuur ernstig te verzwakken. Terwijl juist deze kunstdisciplines terecht een cruciale rol krijgen toegedicht als het gaat om innovatieve samenwerkingen met andere sectoren. Architectuur, vormgeving en e-cultuur zijn het vliegwiel voor concrete en toekomstgerichte vernieuwing. Zij staan in het hart van een eigentijds kunstbeleid en mogen niet verkommeren in de marge ervan. Juist nu niet.

 

De creatieve sector is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de stad, betoogt Kristien van de Oever mede namens Waag in een opinieartikel in Het Parool. Maar in het kunstbeleid ontbreekt visie.

 

“Larger processes of cultural significance” vermeldde de brochure bij de zomertentoonsteling Gare du Nord over het werk 'Expanded self n. 2' van Sonja Bäumel. Vanaf de tweede week van de tentoonstellingperiode maakte de bacterieëncultuur echter een dusdanige groei door dat die een bedreiging ging vormen voor de structuur van het werk, de materialen, de maker, de omgeving en de andere werken in de tentoonstelling, maar toch met name voor alle mensen die ermee te maken hadden: de bezoekers en de curator.

 

5-06-2015

Gare du Nord

Gare du Nord was een tentoonstelling die de aard van de mens binnen het Theatrum Anatomicum onderzocht en vraagtekens zette bij de identiteit van het Waag-gebouw als een ruimte.

 

De Bio Art & Design (BAD) Award 2015 gaat naar de Microbioom Veiligheidsdienst (Emma Conley, Ierland), Drones met een Drang (Agi Haines, Groot-Brittannië) en De Kunst der Misleiding (Isaac Monté, België).

 

Onlangs is het boek "Performance as Interface | Interface as Performance" van kunstenaar en onderzoeker Marloeke van der Vlugt gepresenteerd tijdens de Play/Perform/Participate conferentie in Utrecht. Dick van Dijk van Waag nam het eerste exemplaar in ontvangst.

 

Louise Whiteley - Talk for opening of ‘The Romantic Disease’ at the Waag. As The Romantic Disease shows, bringing different eras together helps to reveal unexpected connections, confront alternative histories, show how our present perspectives could have been otherwise, and also to raise new possibilities for the future.

 

Waag bracht in de zomer van 2014 Anna Dumitriu’s tentoonstelling 'The Romantic Disease: an Artistic Investigation of Tuberculosis' naar Amsterdam.

 

We visited Mandy Smith, paper artist, in her Amsterdam workspace. Amongst Random Studio's 3D designers, tech equipment and hip studio space the designer stands out.

 

The Other Dinner was an experimental and interactive dinner that investigated our meat culture. We prepared and ate parts of the pig, cow, chicken or sheep that are normally intended for export or animal feed. Check out this video-report for a glimpse of the event.

 

De 'embodied learning'-installatie die we samen met Marloeke van de Vlugt hebben gebouwd is klaar om ingezet te worden in het onderwijs.

 

Kennisnet en het Creative Learning Lab van Waag onderzoeken of, en in hoeverre, embodied learning een rol kan spelen in het leren van 21st century skills. Voor het onderzoeken van de mogelijkheden van embodied learning werkt Waag binnen een Artist-in-Residence programma samen met Marloeke van der Vlugt, maker van interactieve installaties.

 

Het project Play, onderdeel van het COMMIT programma, heeft als doel een interactieve installatie te ontwikkelen die het welzijn van jongeren vergroot.

 

What does your urine say about you? More than a workshop that tries to do what science does better, Do It Together Bio is a series of workshops that stand for experiencing by making.

 

'Topsector creatieve industrie niet compleet als de kunsten er geen deel van uitmaken - Artistiek onderzoek is net als wetenschappelijk onderzoek bron van onverwachte uitvindingen'. Een opiniestuk geschreven door Alexander Rinnooy Kan, Marleen Stikker en Paul Rutten.

 

Op 23 januari 2013 vond bij De Appel arts centre in Amsterdam de boekpresentatie plaats van 'Witnessing You, On Trust and Truth in a Networked World'. Dit boek, samengesteld door Carolien Nevejan, is de weerslag van een artistiek onderzoek met een groep van 13 interdiciplinaire kunstenaars, die daarmee een fundamentele bijdrage leveren aan het onderzoeksprogramma 'Participatory Systems Initiative' van de TU Delft.

 

17-12-2012

PhDO

PhDO bevorderde een hands-on aanpak van Creative Research in Nederland. Het bracht (aspirant-) onderzoekers en professionals uit de creatieve sector samen met als doel om kennis, vragen en ervaringen met elkaar te delen.

 

Afgelopen vrijdag vond de première van ‘PostNatural Organisms of the European Union’ plaats in Amsterdam bij Waag.

 

Labyrinth Psychotica is een practice-based PhD project van kunstenaar Jennifer Kanary dat onderzocht hoe een kunstwerk invoelbaar kan maken hoe het is om psychotisch te zijn en zo kan bijdragen aan verbetering van de omgang met en de behandeling van psychoses.

 

8-03-2012

i-MAP

i-MAP was een van de Connected-projecten, een simultane performance in Athene, Sofia en Amsterdam, met vier workshops ter voorbereiding en voor alles een samenwerkingsproject.

 

Catalogus en overzicht van alle projecten in het Connected-programma van Waag, verschenen in 2005.

 

Met de software Nine (9), ontwikkeld door Graham Harwood, konden persoonlijke geschiedenissen in kaart worden gebracht.

 

8-03-2012

Brandon

Brandon was een documentaire verhaal over (seksuele) identiteit dat in 1998 en 1999 in afleveringen op het internet verscheen. Aan de totstandkoming van het project is gewerkt door internationale kunst- en academische instellingen, festivals en individuele kunstenaars.

 

8-03-2012

Lost & Found

Met medewerking van een netwerk aan kunstenaars stellen de medewerkers van Lost & Found avonden samen van 'verdwaalde beelden en geluiden'.

 

8-03-2012

RADICAL

Het tweejarige Europese RADICAL project was een intensief traject waarin kunstenaars, wetenschappers en technici onderzoek deden naar het maken van (met name performance) kunst met behulp van nieuwe media en het internet.

 

8-03-2012

Rituelen

In het project Rituelen werden mensen verleid hun eigen verhaal te vertellen over hun persoonlijke religieus erfgoed en eigen rituelen.

 

8-03-2012

COMMIT

Het COMMIT programma richtte zich op ICT-doorbraken inzake maatschappelijk-economische urgente vraagstukken op de gebieden van health & well-being, e-science, public safety en informatie verwerking.

 

Liveform Telekinetics, LF:TK, was een project van de kunstenaars Michelle Teran en Jeff Mann. Het telekinetische project werd in 2004 bij Waag voltooid en reisde daarna de wereld rond.

 

8-03-2012

Vanitas

De installatie Vanitas van kunstenares Karen Ingham was te zien in het Theatrum Anatomicum van de Waag in april 2005.