artistic research

Artistic research, also seen as 'practice-based research', can take form when creative works are considered both the research and the object of research itself. It is the debatable body of thought which offers an alternative to purely scientific methods in research in its search for knowledge and truth.

 

Kunstenaar Antti Tenetz zal invulling geven aan de Supre:organism residency binnen het AI Lab van Waag.

 

Naar aanleiding van Zomergasten houden we een aantal interviews. Deel 2 met bio-kunstenaar Kuang-Yi Ku over zijn werk.

 

Kan kunst ons helpen de ethische complexiteiten van opkomende technologieën te begrijpen? De tentoonstelling Trust Me, I’m an Artist onderzoekt de rol en verantwoordelijkheid van betrokken kunstenaars, wetenschappers, instituties en het publiek.

 

Het Mondriaan Fonds ondersteunt voor de 'Tijdelijke Binnenlandeataliers' beeldend kunstenaars en bemiddelaars. AGA en Waag stellen hiervoor gezamenlijk hun faciliteiten en expertise ter beschikking. Doel van de samenwerking is kunstenaars in de gelegenheid te stellen het experiment aan te gaan met druktechnieken en dit te combineren met nieuwe experimentele technieken in media en biologie.

 

Internationally renowned artists and Future and Emerging Technology researchers team up and work for 9 months together in the cross-disciplinary FEAT initiative.

 

Last weekend Agi Haines closed off her one year artist in residency. Visitors could take part in the exhibition ‘The anatomical lesson: dissecting medical futures’ by interacting with Agi’s sculptures.

 

In the weekend of 24 - 25 September the interactive exhibition ‘The anatomical lesson: dissecting medical futures’ by Agi Haines takes place in the Theatrum Anatomicum, in which historical anatomical lessons are linked to 3D printing and human modification.

 

3-05-2016

Rare earth

For the three-day event 'What’s the matter with cooperation', I was invited by Belgian colleagues of Gluon partner organisation Buda in Kortrijk, to speak about the models of collaboration between the arts, and bio-sciences that Waag uses, such a critical making, probes for debate and our own method 'users as designers'.

 

In de 3Package Deal werkt Waag in 2016 samen met Museum Vrolik, De Punt en Makerversity binnen de coalitie “Social Design”.

 

The next performance in the Trust Me, I'm an Artist (TMIAA) project will take place at the transmediale festival in Berlin. TMIAA focuses on the ethical issues that occur at the intersection of art, biotechnology, and biomedicine. Waag is a lead partner within the TMIAA project and Lucas Evers, head of our Open Wetlab, works closely with our artists in residence. Because Lucas has such a unique perspective on the initiative, I recently decided to interview him. The following is a condensed account of our conversation.

 

Begin dit jaar is Agatha Haines begonnen als artist-in-residence bij Waag in het kader van de '3Package Deal' van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

 

Wij maken ons ernstige zorgen over de scheefgroei in de kunsten. De recente herschikking van middelen dreigt de architectuur, vormgeving en e-cultuur ernstig te verzwakken. Terwijl juist deze kunstdisciplines terecht een cruciale rol krijgen toegedicht als het gaat om innovatieve samenwerkingen met andere sectoren. Architectuur, vormgeving en e-cultuur zijn het vliegwiel voor concrete en toekomstgerichte vernieuwing. Zij staan in het hart van een eigentijds kunstbeleid en mogen niet verkommeren in de marge ervan. Juist nu niet.

 

De creatieve sector is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de stad, betoogt Kristien van de Oever mede namens Waag in een opinieartikel in Het Parool. Maar in het kunstbeleid ontbreekt visie.

 

“Larger processes of cultural significance” vermeldde de brochure bij de zomertentoonsteling Gare du Nord over het werk 'Expanded self n. 2' van Sonja Bäumel. Vanaf de tweede week van de tentoonstellingperiode maakte de bacterieëncultuur echter een dusdanige groei door dat die een bedreiging ging vormen voor de structuur van het werk, de materialen, de maker, de omgeving en de andere werken in de tentoonstelling, maar toch met name voor alle mensen die ermee te maken hadden: de bezoekers en de curator.

 

Louise Whiteley - Talk for opening of ‘The Romantic Disease’ at the Waag. As The Romantic Disease shows, bringing different eras together helps to reveal unexpected connections, confront alternative histories, show how our present perspectives could have been otherwise, and also to raise new possibilities for the future.

 

We visited Mandy Smith, paper artist, in her Amsterdam workspace. Amongst Random Studio's 3D designers, tech equipment and hip studio space the designer stands out.

 

The Other Dinner was an experimental and interactive dinner that investigated our meat culture. We prepared and ate parts of the pig, cow, chicken or sheep that are normally intended for export or animal feed. Check out this video-report for a glimpse of the event.

 

Het project Play, onderdeel van het COMMIT programma, heeft als doel een interactieve installatie te ontwikkelen die het welzijn van jongeren vergroot.

 

What does your urine say about you? More than a workshop that tries to do what science does better, Do It Together Bio is a series of workshops that stand for experiencing by making.

 

'Topsector creatieve industrie niet compleet als de kunsten er geen deel van uitmaken - Artistiek onderzoek is net als wetenschappelijk onderzoek bron van onverwachte uitvindingen'. Een opiniestuk geschreven door Alexander Rinnooy Kan, Marleen Stikker en Paul Rutten.