big data

Big data is a term for data sets that are so large or complex that traditional data processing application software is inadequate to deal with them.

 

Als Europa een technologiebeleid wil waarin democratische rechten centraal staan, dan moet ze haar eigen software ontwikkelen, schrijven Roel Dobbe en Marleen Stikker.

 

Marleen Stikker gaf een interview met het Belgische Knack magazine over de thema's die momenteel spelen in de technologie.

 

Met data kunnen we grote problemen de baas. Ze zijn een belofte voor het leven in de stad.

 

Werken met data roept steeds vaker en luider vragen op over ethisch gebruik, transparantie, privacy, verantwoording, eigendom en beheersbaarheid. Innovatiestad Amsterdam wil een voortrekkersrol vervullen in het aanvaardbaar inzetten van data en technologie.

 

Iedereen heeft tegenwoordig te maken met big data. Sinds het begin van het digitale tijdperk volgt Marleen Stikker de ontwikkelingen.

 

A guest blog by Cira Pérez Barés about the 'We are data' event at Pakhuis de Zwijger. About the powerful force of data and sensory substitution.

 

There is a saying that all roads lead to Rome. The people at Moovel lab set out on 3.375.746 journeys to check if that was really true.

 

Het is 28 mei 2015. Big Open & Beautiful vindt plaats in Pakhuis de Zwijger. Op een groot scherm staat “Data for a Better Life”. Onder deze noemer wordt ingegaan op wat (big) data kan betekenen voor de gezondheid van jou en mij. We beginnen. “Wie heeft er een wearable of app die iets meet rond gezondheid of leefstijl?”, vraagt de moderator .

 

Kunnen Big Data ons helpen om vrede te bespoedigen en ontwikkeling en stabiliteit te realiseren?

 

Er zijn veel soorten online ov-kaarten, maar Travic toont deze op wereldschaal. Inmiddels bevat deze kaart 70 ov-systemen.

 

Dankzij de challenge Open Data FWD is er veel nieuwe mobiliteitsdata beschikbaar gekomen voor Amsterdam. Binnen deze challenge zoeken we, samen met DIVV Amsterdam, naar open data toepassingen die stedelijke mobiliteitsvraagstukken aanpakken. Tijd voor een update.

 

De Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam heeft aan de interactieve kaartensite maps.Amsterdam.nl een 'Kaart der Kaarten' toegevoegd. Op deze kaart wordt de (statische) data van een aantal afzonderlijke Google Maps samengebracht. Door een locatie op de Kaart de Kaarten te prikken wordt alle beschikbare kaartinformatie over de gekozen buurt automatisch opgezocht en getoond in één kaart.

 

Bert Spaan's kaart van alle gebouwen in Nederland op bouwjaar biedt een heel nieuw perspectief op ons land.

 

In Digital Delta wordt bekeken of de analyse en integratie van waterdata kan leiden tot een kostenreductie van 20 tot 30 procent .

 

Suzanne Heerschop over de derde editie van Big, Open & Beautiful in Pakhuis de Zwijger, waar drie sprekers een antwoord formuleerden op de stelling 'I share, therefore I am".