brainhacking

People who have put together their own low-tech devices, using inexpensive components including 9-volt batteries, wires and electrodes as a form of DIY neuroscience are sometimes called 'brainhackers' in a similar fashion as 'biohackers', who open up biotechnology. 'Hacking the brain' is both challenging as well as doable, both philosophical as well as practical, both artistic as well as business, both scientific as well as futuristic.

“I think, therefore I am”

As Descartes made us realise: we have the ability to question, to think and to re-think our ideas. This might even be that which makes us human. But how do we question, think and re-think? Scientists have shown that the grey matter inside our heads plays a big role in this all. Artists continue to stimulate our minds, provoke us with new questions and challenge all our ideas. Then again, none of this would have been possible without the continuous technological improvements the developers in this world make possible. But while these disciplines thrive and make new discoveries; what do we really know?

 

BrainBeliefs is een onderzoeksproject op het gebied van neurofeedback. We vroegen de onderzoekers naar hun ervaringen.

 

Een nieuw artikel over de rol die kunst kan spelen in ethische reflectie op risicovolle en controversiële technologieën.

 

Hack yourself better (or worse): this year's edition of Hack the Brain was all about health. What happens when you bring together a group of 54 artists, (neuro)scientists and coders for 72 hours?

 

In Hack the Brain - educatie verkenden we begin juni 2015 hoe we de kennis en technologieën die voorhanden zijn op het gebied van neurowetenschap, kunnen inzetten om het leren en de leeromgeving te verbeteren – nu en in de nabije toekomst. We deden dit in workshops met leerlingen van het Hyperion Lyceum, een publieksavond en een driedaagse hackathon in de Waag. Daar kwamen neurowetenschappers, ontwikkelaars, onderwijsdeskundigen en andere geïnteresseerden samen om het experiment aan te gaan op het gebied van de hersenwetenschap en het onderwijs.

 

Many a curious soul withstood the hot weather for a brain stimulating evening—we had a full-house during the kick-off of Hack the Brain 2015. Our visiting-neuroscientist Wobbie van den Hurk reported the evening.

 

As a participant of both Hack the Brain 2014 and this year’s edition, I like to share my team’s (technical) experiences with coding rapid prototypes using EEG data from the Muse headset.

 

Samen met leerlingen van het Hyperion Lyceum in Amsterdam Noord is ons Hack the Brain team op zoek gegaan naar de beste ideeën voor de coolste brain hacks voor Hack the Brain 2015.

 

As I listened to the first talks at TEDx Amsterdam Education 2015, I found myself wondering, “Am I TED tired?” TED is known to prepare its speakers extensively. But to me, taken together, the strong push towards an identical format seems to have erased some of the uniqueness from the talks.

 

After intense months of waiting and preparation for the event, finally, the transdisciplinary hackathon Hack the Brain has taken place at Waag, closely with the Open Wetlab, the biotechnology lab of art and design. The event has involved different people, including scientists, programmers, artists and creatives, which together, during an intense co-working of three days, have operatively experimented and reflected upon the possibilities offered by the new Brain Computer Interface (BCI).

 

De torenkamertjes, het Fablab, de Makers Guild en de Metselaarsgildekamer in de Waag op de Nieuwmarkt waren tijdens Hack the Brain 2014 omgetoverd tot tijdelijke werkplekken van tien verschillende teams bestaande uit (software)ontwikkelaars, (neuro)wetenschappers en kunstenaars. Allemaal werkten zij aan hetzelfde doel: de beste brain hack ontwikkelen. En dat in zo'n 72 uur.

 

Voor het evenement Hack the Brain (23-25 mei 2014) interviewde Frank Kresin schrijver en Volkskrant-columnist Arnon Grunberg over een bijzonder experiment. Onder begeleiding van een team van (neuro)wetenschappers geeft schrijver en Volkskrant-columnist Arnon Grunberg inzicht in de mythe van het schrijven. Een badmuts met elektroden meet zijn hersengolven en detecteert de activiteit die plaats vindt in zijn bovenkamer terwijl hij werkt aan zijn nieuwste novelle.

 

Een volledig verlamde vrouw uit Pittsburgh heeft zichzelf een koekje weten te geven via een robotarm die ze rechtstreeks kan besturen middels haar gedachten. Ze weet daarmee een nauwkeurigheidsniveau te bereiken dat steeds dichter in de buurt van een echte arm komt.