co-creation

Co-creation is a management initiative, or form of economic strategy, that brings different parties together (for instance, a company and a group of customers), in order to jointly produce a mutually valued outcome. Co-creation brings the unique blend of ideas from direct customers or viewers (who are not the direct users of the product) which in turn gives a plethora of new ideas to the organization.

 

28-05-2019

Mingei

In Mingei werken Europese partners samen om de (on)tastbare aspecten van ambachten te digitaliseren en ontsluiten.

 

Op BigPicnic Festival in Madrid zijn de eindresultaten gepresenteerd uit het project, in de vorm van een serie aanbevelingen.

 

Pam de Sterke vraagt je om een enquête in te vullen om jouw keuzes, vragen en zorgen op het gebied van voedsel en voedselzekerheid over te brengen.

 

Wat is co-creatie? Hoe kan de Co-creation Navigator dit faciliteren? Twee van de vragen die werden besproken tijdens een eerste workshop.

 

In Buitenveldert gingen buurtbewoners aan de hand van een app aan de wandel. Dat leverde een waardevolle middag op!

 

18-07-2018

PACO

In het PACO-project ontwikkelen we fundamentele kennis over de acceptatie, werkende principes en overtuigingskracht van zogenoemde virtual agents.

 

For quite a while, we have been sharing our vision on co-creation, human-centred-design, design thinking – in our case 'users as designers'.

 

Co-creatie is een krachtige manier om complexe problemen aan te pakken en je professionele praktijk te innoveren.

 

Samen met bewoners een app voor verbetering van de buurt ontwikkelen: wat komt daarbij kijken? Uit co-creatie sessies met bewoners van Buitenveldert kwam een eerste prototype naar voren.

 

Een actieve groep bewoners zet grote stappen voor duurzame mobiliteit en verbondenheid in de wijk. Stagiair Hub Coumans over de pilot van het project MUV.

 

We zijn op zoek naar praktische oplossingen voor een groener en gezonder Buitenveldert. Op maandag 22 januari was de eerste bijeenkomst met buurtbewoners.

 

De nieuwe publicatie 'Zorg voor ontwerp in de zorg' beschrijft de ervaringen van een divers samengesteld team met het cross-over project FIT. Het maatschappelijke vraagstuk van dit project betreft mensen die leven met dementie en hoe zij geschikte producten en diensten kunnen vinden die aansluiten bij hun behoeften om zelfstandig thuis te wonen.

 

Hoe kunnen burgers via 'gamification' betrokken worden bij het stimuleren van duurzame mobiliteitskeuzes.

 

12-06-2014

VETLICAT

Een Europees consortium van culturele organisaties vroeg Waag haar werkmethoden over te dragen in haar Academy-model.

 

In dit project doorbraken wij de intergenerationele cirkel door het versterken van rookpreventie binnen de integrale gezinsaanpak.

 

The botanical gardens involved in the BigPicnic project started their co-creation journey this week. During the three day training 'Start a movement’ employees of the gardens were introduced to co-creation methods and tools and began forming a learning community. In BigPicnic eighteen European partners, including 15 botanical gardens from Europe and Uganda, come together to bring “food security” to the attention of their local citizens.

 

Want to get in touch with that free maker mindset? The 'Bootcamp Curves' approach might help us to explore, fail, learn and give things another go.

 

Voedselveiligheid, voldoende en voedzaam eten voor de groeiende wereldbevolking, is een van de grootste uitdagingen van onze generaties. In het project Big Picnic gaat Waag, samen met 15 botanische tuinen in Europa en Oeganda, aan de slag om food security behapbaar te maken voor het grote publiek.

 

Steeds meer culturele (erfgoed)instellingen zijn op zoek naar een herdefiniëring van hun rol in de maatschappij.

 

13-06-2016

BigPicnic

In BigPicnic werkten 18 Europese partners samen om voedselveiligheid bij de burgers van hun stad onder de aandacht te brengen.

 

Waag heeft een (Engelstalige) co-creatie brainstorm toolkit voor cultureel erfgoedprofessionals ontwikkeld, die hen ondersteunt in hun co-creatie proces. De toolkit kan gebruikt worden aan het begin van een co-creatie traject. De praktische toolkit loodst je team op een gestructureerde manier door het brainstorm proces.

 

We had the opportunity to play the new game WeQu, which recently launched a Kickstarter campaign. WeQu is a game that allows players to get to know each other better using a set of cards that supports face-to-face conversations.

 

The Identity Matters conference was a success with more than hundred visitors, nineteen speakers and eight urban visits throughout Amsterdam. In case you weren’t there, here are some insights into the keynotes and conversations.

 

The process of co-creation is a bit of a black box.

 

On Monday, October 5th, almost 60 heritage professionals gathered in the Waag’s Anatomical Theatre. Together, we discussed how co-creation can be applied in the heritage sector to create new stories or new connections with audiences.

 

The RICHES project is all about the constant change in our society in relation to culture. We just started an interview series in which they ask several museums and team members of the RICHES project about their vision on co-creation within the heritage sector. Concept developer Douwe-Sjoerd shares his vision in this Q&A.

 

Solidaridad en Waag ontwikkelden gezamenlijk een co-creatie strategie om de bestaande Rural Horizons aanpak op te schalen.

 

A glimpse inside the RICHES project: design thinking methods and co-creation sessions from an anthropological point of view. In a larger European research context we are examining how, in an increasingly digital environment, formal cultural heritage institutions can improve their relevance for an ever more diverse population.

 

Hoe ga je als museum of cultuurinstelling om met een steeds sneller veranderende samenleving waarin veel verschillende culturen hun eigen wensen, behoeftes en verwachtingen hebben? Waag’s Urban Reality Lab duikt in het kader van het project RICHES in dit vraagstuk. Samen met jongeren en medewerkers van het Museum van Wereldculturen gaan we in co-creatie sessies aan de slag met het in kaart brengen van museale uitdagingen en onderzoeken we de mogelijke oplossingen.

 

In het Happiness project ontwikkelen we tools om grip te krijgen op onze behoeften om daarmee de theorie van Design for Happiness toepasbaar te maken.

 

Een team van Waag is naar Caïro (Egypte) afgereisd om de workshops te verzorgen en jongeren te begeleiden. Het is de tweede workshop in de serie 'Make the Future'.

 

25-04-2014

Make the Future

Voorjaar 2014 bouwden studenten en jonge ondernemers in Armenië, Georgië en Egypte zelf prototypes om lokale milieuvraagstukken en jeugdwerkeloosheid aan te pakken.

 

Voor het project Planten voor de Toekomst interviewden wij twee stadstuiniersters in de Hortus Amsterdam, één van de oudste plantentuinen ter wereld.

 

Na een korte winterstop gaan we weer verder met ‘Planten voor de Toekomst’, een mooi project van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT). Hierin verbinden we de diverse botanische collecties en bedenken we innovatieve manieren om die te delen (en mogelijk verrijken) met het publiek.

 

12-12-2013

RICHES

RICHES onderzocht de link tussen de praktijk van erfgoedinstellingen en de persoonlijke betekenis en ervaring van erfgoed, in de context van identiteitsvorming en sociale cohesie.

 

18-10-2013

DecarboNet

Het verminderen van onze collectieve CO2-uitstoot is een grote uitdaging.

 

De eerste proeftuin in ons project 'Planten voor de Toekomst' met de Botanische tuinen (NVBT) zit erop. Met 18 deelnemers, uit negen tuinen, zijn we zes weken bezig geweest om na te denken hoe we op een nieuwe manier informatie over planten kunnen delen met het publiek.

 

Voor de een na laatste bijeenkomst van de eerste proeftuinserie begaven de deelnemers zich naar het Oosten van het land, naar Hortus Arcadië te Nijmegen.

 

Inmiddels is dag vier van de (Botanische) Proeftuinen achter de rug. Op 12 september 2013 verzamelden de deelnemers zich wederom in de Hortus botanicus in Leiden.

 

Op donderdag 5 september 2013 vond de derde proeftuindag plaats in het kader van het project Planten voor de Toekomst. Deze keer plantten we onszelf in de Hortus botanicus Leiden, waar koningin Maxima een dag eerder de vernieuwde tropische kas opende.

 

31-08-2013

Plantenverhalen

Op donderdag 29 augustus vond de tweede proeftuindag plaats in het kader van het project Planten voor de Toekomst. Wederom verzamelden medewerkers van verschillende Botanische Tuinen zich in het Von Gimborn Arboretum in Doorn.

 

Eindelijk is het zo ver: de ‘proeftuinen’ zijn officieel van start gegaan. De proeftuinen zijn co-creatie labs waarin Waag en medewerkers van de verschillende botanische tuinen in Nederland gezamenlijk nieuwe publiekstoepassingen verkennen. Binnen de proeftuinen wordt op een speelse manier nagedacht over de mogelijke vormen waarin de kennis over planten en biodiversiteit beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, op een manier die past bij deze tijd.

 

In juli 2013 werd het tweejarige project 'Health-Lab' in Amsterdam afgesloten. Het Health-Lab was een 'real life' experimenteeromgeving op het gebied van Zorg en ICT in Amsterdam.

 

Om docenten te inspireren en te ondersteunen om actief aan de slag te gaan met ICT en nieuwe media in de klas, startten wij het project ‘Juf in de wolken’.

 

Designer Mickael Boulay visited the symposium 'Design Through Exploration' for new inspiration on user-centered design'.

 

Op 24 april 2013 zijn we een mooi project gestart voor de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT). Hierin gaan we de gegevens van de plantencollecties verbinden en innovatieve manieren bedenken om die te delen met het publiek.

 

Jorn Dost sprak Neil Maiden over creativiteit als exportproduct, creativiteit in korte en krachtige sessies en creativiteit binnen het project Collage.

 

Het Express to Connect (E2C) programma richtte zich op de pan-Europese uitdaging van de vergrijzing.