eculture

E-culture is a policy term used to describe the ever shifting relationship between new information and communication technology and the production and consumption of culture and the arts. The term e-culture is used in Dutch cultural policy documents to refer to the relationship between new media and culture.

 

Het najaarsnummer (#116) van het tijdschrift Boekman staat in het teken van kunst en techniek. Met een bijdrage van Marleen Stikker.

 

In times of aggressive nationalism, economic protectionism and mass migrant movements, third year Graphic Design student teams researched contemporary connections between societies and individuals and proposed alternative ways of looking at borders and real time connectivity.

 

During a semester-long project, third year Graphic Design students of the Royal Academy of Arts (KABK, The Hague) proposed new concepts for the classification of space by entirely refusing political borders and rather exploring environmental territories, social boundaries, technological reach and mental limits.

 

Tegen de achtergrond van de breed gedragen oproep om te investeren in artistiek onderzoek en innovatie, vragen wij daarom om noodzakelijke investeringen in architectuur, vormgeving en ecultuur ten bedrage van 25 miljoen en het opnieuw volledig integreren van deze kunstdisciplines in het landelijk kunstbeleid.

 

One month after the annual Transmediale in Berlin, I feel the urge to look back on the experience. It took some time to digest the dense programme, that was divided along four thematic lines: Anxious to Make, Anxious to Share, Anxious to Secure & Anxious to Act. It consisted of over 80 sessions and brought together hundreds of artists, researchers, curators, hackers and designers keen to reflect how the world is transforming under the technological changes that have hit us over the past forty years or more.

 

Wij maken ons ernstige zorgen over de scheefgroei in de kunsten. De recente herschikking van middelen dreigt de architectuur, vormgeving en e-cultuur ernstig te verzwakken. Terwijl juist deze kunstdisciplines terecht een cruciale rol krijgen toegedicht als het gaat om innovatieve samenwerkingen met andere sectoren. Architectuur, vormgeving en e-cultuur zijn het vliegwiel voor concrete en toekomstgerichte vernieuwing. Zij staan in het hart van een eigentijds kunstbeleid en mogen niet verkommeren in de marge ervan. Juist nu niet.

 

De creatieve sector is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van de stad, betoogt Kristien van de Oever mede namens Waag in een opinieartikel in Het Parool. Maar in het kunstbeleid ontbreekt visie.

 

Wikimedia Foundation heeft de reisinformatie website Wikivoyage.org internationaal gelanceerd. De website werkt volgens het vertrouwde principe van Wikipedia, waarbij de informatie gratis gedeeld wordt door iedereen die aan de website wil bijdragen, zonder commercieel oogmerk en vrij van reclame.

 

15-01-2013

meSch

MeSch verbond het materiële en het digitale erfgoed door aan fysieke collecties en objecten, digitale informatie of eigenschappen te geven.

 

Virtueel Platform heeft een internationale veldgids over medialabs, gamebedrijven en nieuwe media festivals in Nederland gepubliceerd. Met The New Explorers Guide to Dutch Digital Culture zet Virtueel Platform de Nederlandse digitale sector op de wereldwijde kaart. Het boek is gratis te downloaden.

 

Er verandert veel in het landschap van creativiteit, kunst en innovatie. Op nationaal en Europees niveau is er sprake van grote dynamiek. Dit vormt aanleiding om stil te staan bij de strategie voor de toekomst. Een zestal medialabs heeft zich verenigd onder de naam Dutchpack en brengt een rapport uit waarin hun achtergrond, positie en ambitie wordt geschetst. Onderzoeker Paul Rutten schreef het rapport.

 

Dutchpack kwam op 6 september bijeen in de Waag om het beste wat eCultuur in Nederland te bieden heeft te laten zien. Er zal een betrokken publiek in de zaal, bestaande uit medewerkers van de labs, kennisinstellingen en direct betrokken fondsen en subsidiegevers. Waag, V2_, Mediamatic, Submarine Channel, STEIM, NIMk en Worm werken op het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap en leveren daarmee een bijdrage aan innovatie. Zij willen de buitenwereld tonen wat ze doen en waarom hun werk en methode belangrijk zijn voor de samenleving.

 

De Creative Capital conferentie werd in maart 2005 georganiseerd door Nederland Kennisland en Waag.

 

8-03-2012

Medialounge

Medialounge (2001) is een database voor Europese organisaties, initiatieven, activiteiten en netwerken met een culturele productie op de kruisverbanden van kunst, cultuur, media en politiek.