edemocracy

E-democracy or eDemocracy is an eation of the words electronic and democracy, also known as digital democracy or Internet democracy, incorporates 21st-century information and communications technology to promote democracy. 

 

Project
In dit project schetsen we een beeld van de dilemma's die digitalisering binnen het openbaar bestuur met zich meebrengt.

 

Artikel
Marleen Stikker (directeur Waag) nam op woensdag 15 mei deel aan het rondetafelgesprek 'Datasamenleving en democratie' van de Tweede Kamer.

 

Artikel
Parijs heeft een digitaal participatieplatform, genaamd Budget Participatif. Toegang tot het platform is simpel. Maar is dat ook wenselijk?

 

Project
Wat zijn de mogelijkheden voor het versterken van de democratie door het toepassen van nieuwe tools voor digitale participatie?

 

Event
Ivonne Jansen-Dings is one of the speakers at the event 'From ctrl-alt-del to alt-gov' in Ghent on June 11th.

 

Artikel
Het project 'Let's Connect is de winnaar van de Internet Innovatie Award 2018. Voor veilige verbindingen maar ook voor een vrij internet zijn we echt afhankelijk van goede VPN-technologie, zeker nu netneutraliteit internationaal onder druk staat.

 

Event

18-10-2017

De platformstad

Wat brengt de platformeconomie de stad Amsterdam? Wat voor een economische kansen en uitdagingen brengen deze nieuwe spelers? En hoe beïnvloeden zij een volgende stap richting een nieuwe economie van de 21e eeuw?

 

Event
Op de Dag van de Lokale Democratie in Nieuwegein worden drie tools gepresenteeerd die Waag in samenwerking met Netwerk Democratie en het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar heeft gemaakt binnen het project 'E-Participatietools in Nederland'

 

Event
Veel gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om de betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke besluitvorming te vergroten.

 

Project
Het project ‘E-participatietools in Nederland’ had als doel burgers in Nederland door middel van digitale tools meer te betrekken in politiek en beleidsvorming.

 

Project

16-02-2017

Beta-lab Soest

In het Beta-lab Soest onderzoeken we wat er nodig is om deze complexe wetgeving voor iedereen eenvoudig online inzichtelijk te maken.

 

Event
In de Clarity Sprint Week kijkt Waag samen met onderzoekers, designers, ambtenaren en ontwikkelaars kijken naar oplossingen voor overheidsproblemen op het gebied van eDemocracy.

 

Event
Het Europese Clarity programma heeft als doel relevante eGovernment-diensten binnen Europa te onderzoeken. In deze Sprint Week worden deze diensten niet alleen onderzocht, maar is het doel om impact te creëren door testbare pilot designs te ontwikkelen.

 

Artikel
Dankzij een motie van Reinder Rustema (van o.a. petities.nl) is in het concept-verkiezingsprogramma van D66 een aangepaste paragraaf over de elektronische identiteit (eID) opgenomen. De vervangende tekst is voortgekomen uit overleg met Marleen Stikker en Tom Demeyer van Waag en eerder onderzoek in twee workshops bij Waag over de vorm van de nieuwe eID.

 

Artikel
The first Personal Democracy Forum (PDF) in Ukraine was organized by TechSoup Europe, Fundament and the Civil Network OPORA.

 

Event
Frank Kresin (research director at Waag) will speak at the Personal Democracy Forum in Kyiv, Ukraine on June 22nd.

 

Event
In de Democracy Dome op de Fabcity Campus vindt op vrijdagmiddag 13 mei de lancering van Transparant Nederland plaats. Burgers hebben vertrouwen hebben in het democratische bestel, maar het vertrouwen in politici, politieke partijen, bestuurders en toezichthouders staat onder druk. Voorstanders van transparantie claimen dat onze democratie gebaat is bij meer transparantie.

 

Project
Onderzoek naar transparantie, vertrouwen en efficiëntie bij digitale overheidsdiensten.

 

Artikel
In Gdansk, ‘the city of freedom’, is not just a hollow catchphrase. More than 35 years ago this city was the birthplace of the shipyard trade union that grew out to be an important Soviet dissident: the Solidarity Movement led by Lech Walęsa. Supported by the CIA, Walęsa became the first post-Soviet president in a free Poland.

 

Artikel
The presence of publicist and Internet sceptic, Evgeny Morozov, was just one of the reasons why the Theatrum Anatonicum was filled to the brim last week. The European project D-Cent, Decentralised Citizens ENgagement Technologies, and the refreshing views of Francesca Bria provided the audience with inspiring perspectives on the use of technology for societal and democratic goals. The event was truly at the core of Waag’s topics and beliefs.

 

Event
On March 8th, we are organizing an evening about Decentralizing Democracy at the Theatrum Anatomicum of the Waag, with as special guest: writer and researcher Evgeny Morozov.

 

Project
Transparant Nederland leverde een bijdrage aan het weerbaarder maken van onze democratie door de informatiepostie van de burger te verbeteren.

 

Event
Van 15-21 september 2013 wordt in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam de Amsterdam Urban Innovation Week 2013 georganiseerd.

 

Event
Tijdens het debat ‘Onder de motorkap van het internet’ gaan opinieleiders en denkers met u in gesprek over de thema’s Infrastructuur van macht, Politici en Burgers.

 

Project
Forms of Today’s Futures was een programmareeks rondom de vraag hoe we huidige machtsstructuren in kaart kunnen brengen.

 

Artikel
De Nederlandse grondwet is toe aan een update. Hij is op punten verouderd (wie gebruikt er nog een telegraaf?) en staat ver af van de beleving van de burgers.

 

Artikel
Op zaterdag 8 september vond in het Tweede Kamer gebouw in Den Haag Apps voor Democratie plaats. Georganiseerd door de Tweede Kamer, Open State Foundation en Netwerk Democratie kwam een select gezelschap van makers en denkers bij elkaar om discussiëren over de wijze waarop Open Data een bijdrage kan leveren aan het openbreken van beleidsprocessen en het hiermee versterken van de democratie.

 

Artikel
Op 11 april 2012 vond de conferentie ‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels – De burger aan de macht in 2020’ plaats.

 

Project
Kinderen maken binnen Architect-toon zelf ontwerpen voor gebouwen en/of objecten in een nieuw te ontwikkelen gebied bij hen in de buurt.