public domain

The term public domain has two senses of meaning. Anything published is out in the public domain in the sense that it is available to the public. Once published, news and information in books are in the public domain, although they may also be copyrighted. In the sense of intellectual property, works in the public domain are those whose exclusive intellectual property rights have expired, have been forfeited, have been expressly waived, or are inapplicable.

 

Artikel
In gesprek met filosoof en PublicSpaces-spreker Miriam Rasch over haar nieuwe boek: hoe kunnen we onze autonomie herwinnen op de keuzes die Big Tech voor ons maakt? Kom naar de keynote van Miriam Rasch tijdens de PublicSpaces Conferentie 2022.

 

Event
Op 17 en 18 mei: de tweede PublicSpaces Conferentie! Zet je in voor digitale publieke waarden en een openbare digitale ruimte die voor iedereen veilig is.

 

Artikel
Waags research director Sander van der Waal over de internationale samenwerksessies van de PublicSpaces-conferentie.

 

Artikel
Waag toetst én vervangt haar digitale diensten op basis van publieke waarden.

 

Project
Desinformatie bestrijden door de authenticiteit van berichtgeving te garanderen? Waag bouwt aan digitale certificaten die dat mogelijk maken.

 

Event
Kunstenaar Roos Groothuizen gaat tijdens The Digitarian Society #2 in gesprek met Waag-medewerkers over hoe zij actie ondernemen tegen de tech-reuzen.

 

Artikel
Waag onderzoekt of microdonaties een geschikt open-source verdienmodel zijn voor een privacy-veilig internet.

 

Artikel
Waag onderzoekt of microdonaties een geschikt open-source verdienmodel zijn voor een privacy-veilig internet.

 

Artikel
We doen kritisch onderzoek naar technologie, maar hoe zit het met de technologie die we zelf gebruiken? Interview met VPRO's Geert-Jan Bogaerts.

 

Project
Samen met INFO, TU Delft (Cities of Things Lab) duikt Waag in het ontwerpproces van een open source dienst en een commerciële dienst.

 

Artikel
Op internet betalen met microdonaties in plaats van met je persoonlijke data: hoe werkt Web Monetization en hoe zetten we het in?

 

Artikel
Op de PublicSpaces-conferentie in Amsterdam is officieel het Digitale Stembusakkoord ondertekend door een brede samenstelling van politieke partijen.

 

Artikel
Waag onderzoekt of microdonaties een geschikt open-source verdienmodel zijn voor een privacy-veilig internet.

 

Event
Elk jaar steken we de peilstok in het internet. Dit jaar onderzochten we algoritmisch onrecht en andere potentiële gevaren van slimme, zelflerende systemen.

 

Project

25-01-2021

MicroDonor

Een gezond internet is niet gratis. Daarom onderzoekt Waag een methode voor microdonaties aan open, eerlijke en inclusieve online tools en diensten.

 

Event
Web Monetization als standaard voor open, vrijwillige microbetalingen op het web: praat mee met culturele instellingen, online platforms en contentmakers.

 

Artikel
Hoe zorgen we ervoor dat de macht van sociale mediaplatforms gecontroleerd wordt? We spraken met prof. José van Dijck over mogelijke oplossingen.

 

Artikel
Voor het Nationale Bibliotheekcongres, dat deze week plaatsvond, nam Marleen Stikker een video op waarin ze negen technische termen toelicht.

 

Artikel
In dit onderzoekspaper reflecteert Waags CTO Tom Demeyer op de betekenis en het ontwerp van de digitale publieke ruimte (in het Engels).

 

Artikel
Publieke waarden: staan ze centraal in de digitale zorg? Tijdens DDW spraken we hierover met onder meer Marleen Stikker.

 

Event
Publieke waarden: staan ze centraal in de digitale zorg? Tijdens Dutch Design Week organiseert Waag vanuit de Embassy of Health hierover een gesprek.

 

Artikel
De stad staat onder druk. Maar ook in de stad zijn er mogelijkheden om weerbaar te worden tegen klimaatverandering.

 

Event
Afgelopen weken hebben we rust en stilte ervaren in onze doorgaans zo drukbevolkte buurt. Een goed moment om met de buurt te kijken naar hoe we dit kunnen vasthouden in de toekomst.

 

Artikel
Wie versleuteld, open-source wil videobellen, kan dit vanaf nu doen via Jitsi, gehost door Waag op meet.waag.org.

 

Artikel
Nu de overheid onderzoekt welke partijen onze online identiteit kunnen gaan aanbieden, en haar voorwaarden publiek maakt, gaat het behoorlijk mis.

 

Artikel
Het internet is stuk. We kunnen het repareren, maar dat vraagt wel de inzet van ons allemaal.

 

Artikel
Waag doet onderzoek naar open, veilige en eerlijke alternatieven voor de online tools die we gebruiken. Dat is de Public Stack.

 

Project
Het internet is stuk, maar er zijn inmiddels veel alternatieven beschikbaar. De verzameling van deze open, eerlijke en veilige alternatieven noemen we de public stack.

 

Artikel
"Net als het internet nu, wordt straks de openbare ruimte volledig beheerst door commerciële belangen". Marleen Stikker in Rijnboutt magazine.

 

Artikel
Hidde Kamst onderzoekt een coöperatievere stad die gericht is op participatie, en de bijbehorende compromissen.

 

Artikel
Public Spaces stelt de gebruikers centraal en wil een alternatief vormen voor voor de huidige sociale netwerken.

 

Artikel
Van 20 tot en met 24 juni 2018 stond Amsterdam in het teken van het WeMakeThe.City festival. Waag was mede-organisator van het festival!

 

Artikel
Hoe kunnen ‘third places’, een waardevolle bijdrage leveren aan een vitale samenleving, nu en in de toekomst?

 

Event
Marleen Stikker neemt deel aan de pre-startbijeenkomst voor het Jaar van de Ruimte 2015: Wie maakt Nederland? Op 15 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 

Artikel
Op 14 maart was ik aanwezig bij de presentatie van de kennisagenda ‘Karakterschetsen; Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte’.

 

Artikel
'Van creatieve industrie naar creatieve economie', een manifest gepubliceerd naar aanleiding van de Amsterdam Urban Innovation Week door Marleen Stikker en jet de Ranitz namens het cluster Creatieve Sector van de Amsterdam Economic Board.

 

Event
Het festival Ruimtevolk Expeditie vindt op donderdag 21 november 2013 plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem. Marleen Stikker is een van de keynote sprekers op het festival.

 

Artikel
Kan je digitale muziek die gekocht hebt via iTunes, aan iemand anders doorverkopen? Een federale rechtbank in New York heeft in de zaak Capitol Records v. ReDigi uitgesproken dat dit niet het geval is.

 

Artikel
The FutureEverything Summit in Manchester, is exploring three themes this year: Creative Code, Future Cities and The Data Society, and launching a two year programme to FutureEverything's 20th anniversary in 2015. On 22 March 2013, FutureEverything launched the first publication on the Digital Public Space.

 

Artikel
It is not that long ago that a new public domain was discovered. In 1993 the internet was a black screen with a blinking cursor that only divulged its secrets if you typed in Unix codes. With O’Reilly’s Unix books by my side, I discovered the endless possibilities this new territory offered.

 

Project
In 1998 heeft Waag een website geopend met antwoorden op veelgestelde vragen over het publiek domein ('zaken met een publieke bestemming') in het internettijdperk onder de titel 'FAQ Publiek Domein 2.0'.

 

Project
Incommunicado05 werd georganiseerd door het Institute of Network Cultures (Amsterdam) samen met Waag (Amsterdam), Sarai (Delhi), met steun van HIVOS, IICD en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Project
In het kader van het project 'Towards a Culture of Open Networks' is eind 2006 het boek 'In the Shade of the Commons' verschenen bij Waag.