publication

To publish is to make content available to the general public. While specific use of the term may vary among countries, it is usually applied to text, images, or other audio-visual content on any traditional medium, including paper (newspapers, magazines, catalogs, etc.). The word publication means the act of publishing, and also refers to any printed copies.

 

Artikel
Wat kan artificiële intelligentie ons leren over onszelf en onze samenleving? Dit essay van Tom Demeyer onderzoekt de culturele potentie van AI. 

 

Artikel
Het position paper schetst de vertrekpunten voor het AI Culture lab van Waag en markeert terreinen voor verder onderzoek door vragen, problemen en hypothesen te introduceren.

 

Artikel
Een mooi artikel van Tessel Renzenbrink in Elektor Magazine vat goed de essentie van de Fab Academy weer. Nu te downloaden als pdf!

 

Artikel
Een boekentip voor alle makers en knutselaars van onze maker educators: The Art of Tinkering.

 

Artikel
"Net als het internet nu, wordt straks de openbare ruimte volledig beheerst door commerciële belangen". Marleen Stikker in Rijnboutt magazine.

 

Artikel
Bij de Engelse uitgeverij Thames & Hudson is het boek Futurekind verschenen, met daarin aandacht voor MakeHealth.

 

Artikel
25 jaar na de opkomst van het internet bevinden we ons opnieuw op een kruispunt, zo stelt onze (Engelstalige) Public Research-agenda 2019.

 

Artikel
In 'Things Come Apart 2.0' legt fotograaf Todd McLellan digitale apparaten vast die hij uit elkaar heeft gehaald.

 

Artikel
In het kader van het Digitale Identiteitslab publiceert Waag 'Digitale Identiteit: een nieuwe balans'.

 

Artikel
TNO heeft een nieuwe publicatie uitgebracht 'De Staat van Nederland Innovatieland 2018', met een bijdrage van Marleen Stikker.

 

Artikel
Tijdens de eerste Nederlandse FabLearn onderwijsconferentie op 28 september 2018 zijn zes onderzoekspapers gepubliceerd.

 

Artikel
Het Making Sense-team heeft het boek 'Citizen Sensing, a toolkit' gepubliceerd, waarin alle methodes, lessen en best practices in citizen science staan beschreven.

 

Artikel
Lucas Evers (Open Wetlab) van Waag heeft een bijdrage geleverd aan een nieuwe publicatie van COGEM getiteld 'Gentechdebat op scherp'.

 

Artikel
Op 4 oktober werd de publicatie ‘de mens zien bij dementie’ gepresenteerd als eerste resultaat van het project FIT, gericht op het vinden van passende ondersteuning voor langer thuis wonen van mensen met dementie.

 

Artikel
Machines die denken (2016), de bundeling van antwoorden die Edge van de aangeschrevenen ontving, is een probaat medicijn tegen de waan die de discussie over AI in toenemende mate is gaan beheersen. In het boek worden prikkelende vragen gesteld, die niet zelden nieuwe en zinvolle vervolgvragen oproepen.

 

Artikel
In opdracht van Platform Maker Education hebben partnerpartijen twee onderzoeken naar maker education in de Nederlandse context uitgevoerd.

 

Artikel
In april werd in Amsterdam de internationale conferentie 'Identity Matters: enriching heritage to meet a new era' gehouden.

 

Artikel
Het open access tijdschrift Journal of Sensors heeft een onderzoeksartikel geplaatst over de burgermeetnetwerken.

 

Artikel
Maakonderwijs wint steeds meer terrein in Nederland. Zo besteedt Kennisnet ruim aandacht aan het 'leren door te maken' principe in hun nieuwste trendrapport.

 

Artikel
Frank Kresin heeft voor het maandblad Informatie een artikel geschreven over Digitale Sociale Innovatie (DSI).

 

Artikel
Om de ervaringen uit onze Teacher Maker Camps te delen hebben we een 'kookboek' samengesteld voor het maakonderwijs.

 

Artikel
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Waag een kortdurend onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte ten aanzien van de luchtkwaliteit.

 

Artikel
Ruim baan voor maakonderwijs in de januari-uitgave van het onderwijsvakblad PrimaOnderwijs. "Op Teacher Maker Camp mag leerkracht proeven aan maakonderwijs".

 

Artikel
Als uitkomst van het Design/Fabrication Lab hebben we een overzicht samengesteld en als pdf beschikbaar gesteld.

 

Artikel
Het Japanse tijdschrift Worksight heeft een speciale editie gewijd aan werkplekken in Nederland. In deze editie worden als 'case studies' een vrolijke combinatie van Essent, NDSM, Spaces, Royal Dutch Shell, Seats2meet.com en... Waag behandeld.

 

Artikel
Onlangs is het boek "Performance as Interface | Interface as Performance" van kunstenaar en onderzoeker Marloeke van der Vlugt gepresenteerd tijdens de Play/Perform/Participate conferentie in Utrecht. Dick van Dijk van Waag nam het eerste exemplaar in ontvangst.

 

Artikel
In 2013 organiseerde Chloé Rutzerveld in samenwerking met Waag's Open Wetlab een heel bijzonder diner in het Theatrum Anatomicum van de Waag. Nu is het bijbehorende, rijk geïllustreerde (Engelstalige) kookboek verschenen.

 

Artikel
Het november/decembernummer 2014 van het tijdschrift MIT Technology Review stond geheel in het teken van de Smart City, en bevat een interview met Frank Kresin van Waag.

 

Artikel
CitySDK is a “service development kit” for cities and developers that aims at harmonizing application programming interfaces (APIs) across cities.

 

Artikel
Waag heeft een gids geproduceerd, waarin de belangrijkste lessen uit het eerste jaar van de Europese open data app competitie zijn verwerkt.

 

Artikel
Marleen Stikker heeft een artikel over de rol van de maker movement in het onderwijs in het honderste nummer van Boekman.

 

Project
Het doel van Europeana Space was om het gebruik te stimuleren van Europeana en andere online collecties van digitale culturele content door de creatieve industrie.

 

Artikel
'Van creatieve industrie naar creatieve economie', een manifest gepubliceerd naar aanleiding van de Amsterdam Urban Innovation Week door Marleen Stikker en jet de Ranitz namens het cluster Creatieve Sector van de Amsterdam Economic Board.

 

Artikel
Na twee jaar en drie drukken van het boek 'Open Design Now', is er nu een Japanse editie van het boek verschenen.

 

Project
This book is written by a group of authors with very different backgrounds, varying from business, ICT, marketing, anthropology, medicine, design and computer interaction. They all felt the urge to explore this field of connectedness and they discovered new opportunities for the emerging market of ‘aging-driven design’.

 

Artikel
The FutureEverything Summit in Manchester, is exploring three themes this year: Creative Code, Future Cities and The Data Society, and launching a two year programme to FutureEverything's 20th anniversary in 2015. On 22 March 2013, FutureEverything launched the first publication on the Digital Public Space.

 

Event
Op 2 april verschijnt het boek 'De stad als interface; hoe nieuwe media de stad veranderen' van Martijn de Waal bij nai010 uitgevers. De boekpresentatie vindt op die dag plaats in Pakhuis de Zwijger.

 

Artikel
Bij het ePSI Platform is een Engelstalig rapport verschenen over App wedstrijden en het hergebruik van Open Data, onder de titel 'Innovation Contests for Open Data'.

 

Event
Het Ministerie van Economische Zaken, de Digitale Steden Agenda, de G32, Stedenlink en de G4 organiseren gemeenschappelijk een bijeenkomst waarin de stand van zaken wordt doorgenomen rondom de Digitale Agenda op Europees, nationaal en lokaal niveau.

 

Project
Ter afsluiting van het project 'Nederland Opent Data' is begin 2013 een publicatie verschenen van de hand van Carlien Roodink, getiteld 'Nederland Opent'.

 

Artikel
Op 23 januari 2013 vond bij De Appel arts centre in Amsterdam de boekpresentatie plaats van 'Witnessing You, On Trust and Truth in a Networked World'. Dit boek, samengesteld door Carolien Nevejan, is de weerslag van een artistiek onderzoek met een groep van 13 interdiciplinaire kunstenaars, die daarmee een fundamentele bijdrage leveren aan het onderzoeksprogramma 'Participatory Systems Initiative' van de TU Delft.

 

Artikel
Jalila Essaïdi was een van de eerste winnaars van de Designers & Artists 4 Genomics Award (DA4GA) in 2010 met het project 2.6g 329m/s, ook wel 'kogelwerende huid' genoemd. Over haar project is een prachtig uitgevoerd (Engelstalig) boek uitgegeven.

 

Artikel
Sinds 12 december 2012 is de inhoud van het boek 'Open Design Now' voor 100% opengesteld onder een CC-licentie..

 

Artikel
Onze ervaringen in diverse projecten vormen de basis voor een nieuwe publicatie over sociale verbondenheid.

 

Artikel
In september organiseerde Waag voor de Provincie Noord-Holland een speciale dag over Open Data voor gemeenten en de provincie.

 

Artikel
Creatieve Labs zijn werkruimten of -plaatsen waarin creativiteit wordt gestimuleerd, waar ideeën of concepten worden ontwikkeld, waar gebruikersonderzoek wordt gedaan, maar ook prototypen en producten worden gemaakt. Waag en SURFnet hebben een waaier gemaakt, waarin een aantal labs aan bod komen.

 

Project
In 2011 verscheen het boek Open Design Now: Why Design Cannot Remain Exclusive.

 

Project
Catalogus en overzicht van alle projecten in het Connected-programma van Waag, verschenen in 2005.

 

Project
In het kader van het project 'Towards a Culture of Open Networks' is eind 2006 het boek 'In the Shade of the Commons' verschenen bij Waag.

 

Project
Samen werken in de zorg: een onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van senioren om (langer) zelfstandig te blijven wonen.

 

Project

8-03-2012

Waag magazine

Waag magazine was een kwartaaluitgave die van 2005-2013 is verschenen.

 

Artikel
Waag is op allerlei manieren betrokken bij (vaak internationale) zorgprojecten. Ons Creative Care Lab heeft een speciale uitgave samengesteld over de huidige projecten en thema's in de zorg.

 

Artikel
Op 15 september 2011 is de Engelstalige publicatie 'Users as Designers, a hands-on approach to Creative Research' verschenen.