Wouter Welling

  • Gastauteur
    Wouter Welling

    Wouter Welling is beleidsmedewerker digitale overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij schrijft voor Waag en het digitale identiteitslab op persoonlijke titel.

     

Articles