Amsterdam Open Data
Gemeente Amsterdam BY-NC-SA

AMS van start met geo-data

Op 20 juni 2014 vond de opening plaats van het van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Dit instituut is opgericht door de gemeente Amsterdam, TU Delft, Wageningen Universiteit en MIT (Boston) en heeft als doel onderzoek te doen naar innovatieve toepassingen om stedelijke problematiek zoals mobiliteit, vervuiling en eenzaamheid op te lossen en daar studenten in op te leiden.

Door de stad als living lab te gebruiken en data vanuit allerlei domeinen (zoals verkeer, geluid, weer en telefonie) slim met elkaar te combineren kunnen de processen in een stad veel beter begrepen worden. Naast universiteiten zijn er nog veel andere partijen bij AMS betrokken die een bijdrage leveren, zoals KPN, TNO, Waag, Shell, Cisco, Alliander, Accenture, IBM, ESA, Waternet, etc. Amsterdam hoopt met het nieuwe instituut ondernemers en engineers aan de stad te binden.

Het fundament van AMS vormt het dataplatform. Dit platform (of eigenlijk meer een infrastructuur) brengt informatie over de stad uit verschillende domeinen samen en verankert onderzoeksresultaten in een toekomstbestendige omgeving. De locatiecomponent is het kenmerk bij uitstek om dynamische data over disciplines heen met elkaar samen te brengen om tot nieuwe inzichten te komen. In het komende jaar zullen een aantal demonstratieprojecten van start gaan, die laten zien welke nieuwe inzichten je kunt verkrijgen over processen in de stad met bestaande geo-data en bijbehorende technieken.

Tijdens de opening is het demonstratieproject getoond van de WUR, waarbij plastic in de grachten is gevolgd om het traject van in grachten gedumpt afval te achterhalen. Ervaringen met deze projecten zullen samen met de onderzoeksprojecten verder worden ontwikkeld tot een stabiele data infrastructuur.

(Bron: GIS magazine/WUR)