Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
AMS BY-NC-SA

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) van start

Onlangs hebben de gemeente Amsterdam, TU Delft en Wageningen UR het officiële contract getekend voor The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), het instituut op het gebied van toegepaste stedelijke technologie en ontwerp. De ondertekening vond plaats nadat de Amsterdamse gemeenteraad instemde met de oprichting van AMS. Het instituut kan nu op 20 juni 2014 van start gaan.

Binnen AMS worden drie hoofdactiviteit opgezet: opleiding van masterstudenten, het uitvoeren van onderzoeksprojecten samen met consortiumpartners en de opbouw van een zogeheten valueplatform in relatie tot Amsterdam als ‘living lab’. De gemeente Amsterdam draagt in de komende 10 jaar 50 miljoen euro bij aan AMS. Hiertegen over staat dat vanuit bedrijven en kennisinstellingen 200 miljoen euro ingebracht zal worden. Er zijn door diverse bedrijven al verschillende toezeggingen gedaan.

MIT is een belangrijke partner in het AMS instituut. Ook wordt samenwerking met de Amsterdamse universiteiten in AMS voorzien. Waag is één van de maatschappelijke partners in AMS.