Amsterdam Realtime herleeft in visualisaties Human app

De app 'Human' heeft als doelstelling om mensen elke dag 30 minuten te laten bewegen. Sindskort heeft de app een visualisatietool die een inzicht verschaft in de populairste vormen van verplaatsing wereldwijd. 

Het mag niet verwonderen dat de belangrijkste activiteit in Amsterdam fietsen is, en dat Amsterdam daarmee wereldwijd ook de eerste plaats inneemt. Opmerkelijk is de gelijkenis met de visualisaties van het project Amsterdam Realtime, dat we in 2002-2003 in Amsterdam uitvoerden met kunstenaars Esther Polak en Jeroen Kee. In die tijd bestonden er nog geen smartphones met GPS-tracking, de kaarten in dat project werden opgebouwd door data uit GPS-tracers, kastjes die de deelnemers in het project met zich meedroegen op hun routes door de stad. Het is mooi om te zien dat de visualisaties uit de Human app 12 jaar na dato dezelfde soort beelden kunnen vormen, alleen nu op een wereldwijde schaal.

Uit de Human Cities rankings blijkt overigens dat Washington hoogste plaats bezet op het gebied van wandelen en Berlijn wat betreft hardlopen. Naast de percentages worden voor elke stad ook de populairste routes van de activiteiten getoond.

This is how we move from Human on Vimeo.