De Waag
Zamito44 BY-NC

Amsterdamse Kunstraad adviseert: Waag in stedelijk kunstenplan 2021-2024

In haar advies aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam heeft de Amsterdamse Kunstraad geadviseerd om Waag op te nemen in de basisinfrastructuur. Waag wordt hierbij aangedragen om de functie te bekleden van ‘Presentatie- en ontwikkelinstelling die opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie en zich richt op de culturele impact van nieuwe technologieën.’ 

In de onderbouwing van haar advies schrijft de Kunstraad: ‘Waag is een excellente instelling op het kruispunt van wetenschap, kunst en technologie. De instelling vervult ook een belangrijke rol als adviseur van de gemeente bij vragen over (on)gewenste technologische mogelijkheden.’

Lees het hele advies.