Artikel over de rol van kunst in BNCI-technologie

Sabine Roeser, Veronica Alfano en Caroline Nevejan hebben een (Engelstalig) artikel geschreven waarin ze de rol onderzoeken die kunst kan spelen in ethische reflectie op risicovolle en controversiële technologieën.

In het bijzonder richten ze zich op het gebruik van BNCI (Brain/Neural Computer Interface)-technologieën en gerelateerde kunstwerken. Deze technologieën en kunstwerken raken vragen over wat het betekent om mens te zijn, en brengen daardoor diepgaande ethische en filosofische uitdagingen met zich mee.

Ze bespreken de ervaringen van kunstenaars, wetenschappers en ingenieurs die direct betrokken zijn bij BNCI-technologieën en die werden geïnterviewd tijdens Hack the Brain 2016 in de Waag in Amsterdam. Hun opvattingen worden geanalyseerd in het licht van filosofische en esthetische theorieën, wat ons in staat stelt relevante ethische en conceptuele kwesties te overwegen, evenals onderwerpen voor verder onderzoek.

"The Role of Art in Emotional-Moral Reflection on Risky and Controversial Technologies: the Case of BNCI"

Dit artikel is gepubliceerd binnen een Open Access-programma, en daarom voor iedereen toegankelijk.

Download een pdf