BodyGuard als afstudeeropdracht

Door Marjolein Lunenborg, stagiair

Een eHealth-toepassing die werkende mensen met Autisme Spectrum Stoornissen tijdig kan waarschuwen voor stress? Bestaande uit een designobject – de Pebble – en een app? Dat klonk interessant! Ik was op zoek naar een afstudeeropdracht voor mijn studie Gezondheidspsychologie en dit klonk mij goed in de oren. Het Creative Care Lab van Waag en het project BodyGuard sloten aan bij mijn interesse om gezondheidsbevordering en gedragsverandering op een aantrekkelijke manier bij mensen te bewerkstelligen. Dat de toekomstige gebruiker meedenkt aan de innovatie vind ik een heel mooi streven. Het uitgangspunt van het Creative Care Lab ‘real needs for real people’ geeft richting en betekenis geeft aan een user-driven technologische ontwikkeling en innovatie in de zorg.

Nadat Paulien Melis en Sabine Wildevuur BodyGuard met veel enthousiasme nader hadden toegelicht heb ik dit project aangepakt. Eerst brak de tijd aan van inlezen in het onderwerp en de ontwikkelingen die BodyGuard tot dan toe had doorgemaakt. Op het moment dat ik betrokken raakte bij het project waren er al een aantal prototypen getest door gebruikers en werden de mogelijkheden onderzocht of BodyGuard op de markt kon worden gebracht. 

Ondertussen kon ik mee met de geplande gebruikersonderzoeken van BodyGuard. Hierdoor kreeg ik een idee van de impact die het testen bij de mensen met autisme had. Zij zijn gevoelig voor verandering en doorbreking van vaststaande patronen en het testen van Bodyguard betekende een verstoring van hun dagelijkse routine. Over het algemeen waren de personen die BodyGuard hadden getest heel enthousiast over de idee om gewaarschuwd te worden voor stress. Naar aanleiding van de gebruikersonderzoeken kwam zinvolle feedback naar voren voor optimalisering. Met deze feedback kon weer aan de slag worden gegaan voor verbetering van de Pebble en de app.

Mijn scriptie kreeg steeds meer vorm en het moment van dataverzameling was aangebroken. Ik kon op pad met de BodyGuards en gaan testen met proefpersonen. De vraag waar mijn scriptie op heeft gericht was: hoe BodyGuard bijdraagt aan de zelfmanagement bij stress bij mensen met Autisme Spectrum Stoornissen op de werkvloer.

Gedurende twee weken hebben de personen met ASS BodyGuard uitgeprobeerd op het werk. Voorafgaand en na afloop van die twee weken zijn zij en hun job coaches geïnterviewd. Ook heb ik de toekomstige mogelijkheid onderzocht waarbij de door BodyGuard geregistreerde stressdata visueel wordt weergegeven in de zorgportaal van het Dr. Leo Kannerhuis.

De uitkomst van het onderzoek is dat BodyGuard als een persuasief systeem aan de zelfmanagement kan bijdragen bij stress door het vergroten van controllability awareness in situaties waarin sprake is van persoonlijke controle. Wanneer de stressdata inzichtelijk gemaakt wordt in de zorgportaal, zou BodyGuard ook kunnen bijdragen aan meer zelfredzaamheid en dat de cliënt zelfstandiger kan optreden. Om het meer een persuasief systeem te laten worden zijn nog wat veranderingen op zijn plaats. Welke dit zijn en hoe mijn onderzoek is uitgevoerd? Lees het via deze link naar de pdf van mijn onderzoek! 

Gepubliceerd

Auteur

Waag

project