Samen Slimmer publicatie
Waag BY

Burgers aan de macht; heeft netwerkdenken de toekomst?

Op 11 april 2012 vond de conferentie ‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels – De burger aan de macht in 2020’ plaats: tijdens deze dag stond de manier waarop technologische ontwikkelingen als internet en sociale media het spanningsveld tussen instituties en burgers veranderen centraal.

Valerie Frissen spreekt zaal toe

Tijdens de conferentie ging het publiek in gesprek met o.a. Jacques Wallage (Raad voor het Openbaar Bestuur), Joeri van den Steenhoven (Young Foundation London), Jaap Smit (voorzitter CNV), Valerie Frissen (TNO) en Marleen Stikker (Waag). Ook was Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet aanwezig om een symbolische Agenda voor de Toekomst in ontvangst te nemen: “Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden van de ‘wisdom of crowds’. En ik ben met name geïnteresseerd in de vraag hoe we de wijsheid van velen kunnen aanwenden voor het versterken van de parlementaire democratie. Op welke manier, dat weet ik nog niet. Daar zouden we als Kamer in gezamenlijkheid over kunnen nadenken”.

Gerdi Verbeet ontvangt Samen Slimmer van Marleen Stikker

Verbeet ontving daarnaast het boek ‘Samen Slimmer’ dat beschrijft hoe de samenleving innovatiever en participatiever kan worden. Basis voor het boek was een tweejarige toekomstverkenning van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), waarbij meer dan honderd experts op het gebied van technologie en samenleving waren betrokken. Auteur Maurits Kreijveld: “Bedrijven, overheden en politieke partijen zijn nog erg afwachtend en op bescheiden schaal bezig met crowdsourcing. Zij moeten actief aan de slag gaan met het betrekken van burgers en het benutten van de wisdom of crowds.”

Instituties moeten aanhaken
Naar aanleiding van het debat werd duidelijk dat gevestigde instituties nu moeten aanhaken bij vernieuwers in de samenleving en ontwikkelingen als ‘wisdom of crowds’, als zij in de toekomst een rol willen houden. De klassieke instituties zijn zich bewust van deze noodzaak en staan open voor verandering. Zij deden een oproep aan de aanwezigen om hen hierbij te helpen.

De gesprekken leidden daarnaast vooral tot verdere vragen. Als iedereen alle informatie kan inzien, leidt dit dan niet tot meer onzekerheid en wantrouwen tegenover overheidshandelen? En als de overheid een platform wordt, wie is dan de beheerder van dat platform? Hoe kun je als burger meer autonomie krijgen in de besluitvorming? En zitten individuen daar wel op te wachten? En natuurlijk de kernvraag: heeft netwerkdenken echt de toekomst?

De opgedane inzichten en vragen vormen stof tot nadenken en een mooi begin voor verdere verkenning van dit thema. Verdere uitkomsten van het debat worden momenteel verwerkt en zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

Bekijk hier een sfeerimpressie van de dag.

‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels – De burger aan de macht in 2020’ werd georganiseerd door Netwerk Democratie, Stichting Toekomstbeeld der Techniek en Waag.