Digitale muziek niet door te verkopen

Kan je digitale muziek die gekocht hebt via iTunes, aan iemand anders doorverkopen? Een federale rechtbank in New York heeft in de zaak Capitol Records v. ReDigi uitgesproken dat dit niet mogelijk is.

In feite zijn vrijwel alle digitale goederen (mp3's, ebooks, apps) geen aankopen in de traditionele zin van het woord, maar betaal je voor licenties die recht geven op het gebruik ervan. De vraag die aan de rechtbank werd voorgelegd was feitelijk: mag je een dergelijke licentie weer doorverkopen? De rechtbank oordeelde dus van niet, want daarmee maak je inbreuk op het copyright. In dit geval zal de doorverkoper mogelijk ook een vergoeding moeten betalen.

ReDigi, het bedrijf dat de iTunes songs doorverkocht, ging er altijd vanuit dat dit een legale handeling betrof en beriep zich hierbij op het 'fair use' principe: er zou niet worden 'gekopieerd' in het (door)verkooptraject. Bovendien ging men ervan uit dat de 'first sale-doctrine' van toepassing zou zijn, die toestaat dat je goederen altijd weer mag doorverkopen. De rechter heeft dit argument in dit geval terzijde geschoven, omdat er altijd een kopie van de geluidsopname moet worden gemaakt om die te kunnen doorverkopen.

Zoals de rechter het formuleerde:

"A ReDigi user owns the phonorecord that was created when she purchased and downloaded a song from iTunes to her hard disk. But to sell that song on ReDigi, she must produce a new phonorecord on the ReDigi server. Because it is therefore impossible for the user to sell her “particular” phonorecord on ReDigi, the first sale statute cannot provide a defense. Put another way, the first sale defense is limited to material items, like records, that the copyright owner put into the stream of commerce. Here, ReDigi is not distributing such material items; rather, it is distributing reproductions of the copyrighted code embedded in new material objects, namely, the ReDigi server in Arizona and its users’ hard drives. The first sale defense does not cover this any more than it covered the sale of cassette recordings of vinyl records in a bygone era."