Creative Commons Nederland hield zich bezig met de promotie en ontwikkeling van de Creative Commons licenties in Nederland. De licenties stellen makers in staat om hun auteursrechtelijk beschermd werk voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht hen biedt, wordt opgegeven. Hiervoor zijn een aantal standaardlicenties ontwikkeld die gratis en openbaar op het internet beschikbaar zijn.

In 2001 werd Creative Commons in de Verenigde Staten door Lawrence Lessig opgericht als een reactie op de ontwikkelingen binnen het Amerikaanse auteursrecht. Doelstelling van Creative Commons is om door specifieke licenties de toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken te bevorderen. In december 2002 werden de eerste sets copyright licenties vrijgegeven. 

Creative Commons Nederland hield zich bezig met de volgende activiteiten:

 1. Het geven van voorlichting over en ondersteuning van het gebruik van de Creative Commons Licenties in Nederland.
 2. Het doen van onderzoek naar de toepassing in specifieke sectoren en naar bestaande belemmeringen voor het gebruik van de licenties.
 3. Bevorderen van uitwisseling van kennis en coördinatie van activiteiten op Europees niveau.

Creative Commons Nederland richtte zich daarbij op de volgende doelgroepen:

 1. De muzieksector
 2. Culturele erfgoedinstellingen en andere archiefbeheerders
 3. Onderwijsinstellingen en universiteiten
 4. Publieke Omroepen
 5. Overheidsinstellingen

Creative Commons Nederland was een samenwerking tussen Nederland Kennisland, het Instituut voor Informatierecht (IvIR) en Waag.

Project duration

17 jun 2004 - 15 sep 2018

Publications

Financiers

Partners

 • Kennisland
 • Instituut voor Informatierecht (Ivir)
 • Creative Commons

Gerelateerde artikelen