binnenhof
Pieter Musterd BY-NC-SA
marleen_stikker_-_informateur_hamer
Waag BY-NC-SA

Digitalisering ligt op tafel bij informateur Mariëtte Hamer

Informateur Mariëtte Hamer ontving vandaag op het Binnenhof vertegenwoordigers van het thema digitalisering, waaronder Marleen Stikker van Waag. Stikker overhandigde daarbij een brief aan de informateur, die Waag samen heeft opgesteld met Amnesty International, Bits of Freedom, en Open State Foundation.  

Lees de hele brief (pdf)

Juist in het digitale domein moeten de macht en tegenmacht worden hersteld, en moeten publieke waarden verankerd worden in technologiebeleid. We zagen de afgelopen jaren de schaduwkant van digitalisering, en de invloed daarvan op onze samenleving en onze democratische rechtsorde. De discriminatie met behulp van algoritmen in de Toeslagenaffaire heeft tienduizenden mensen ongekend hard geraakt. Het vergroten en vermeerderen van nepnieuws, complottheorieën en haatdragende opmerkingen door sociale media zorgde voor toenemende polarisatie en gaf ruimte voor oneigenlijke beïnvloeding van het publieke debat. We zagen overheidssurveillance die niet zelden buiten de democratische rechtsorde plaatsvond, en grootschalige datalekken van gevoelige persoonsgegevens bij private partijen én overheden zonder dat daar de nodige consequenties aan werden verbonden.

Om deze schadelijke ontwikkelingen een halt toe te roepen is een ander technologiebeleid nodig. Beleid waarin de mensenrechten van burgers en publieke waarden centraal geplaatst worden, en naast het economisch belang van digitalisering ook de waarden vanuit de samenleving een centrale plaats krijgen.          

Stikker: ‘Digitalisering is onlosmakelijk verbonden met onze rechtsorde en democratie, en dus ook met goede organisatie van macht en tegenmacht. Publieke waarden horen thuis in de kern van een gedegen toekomstig technologiebeleid.’

De kernpunten van het nieuwe technologiebeleid dat nodig is, hebben de genoemde maatschappelijke partijen opgeschreven in het digitale stembusakkoord. Een brede selectie aan politieke partijen, waaronder PvdA, SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Volt, hebben zich gecommitteerd aan deze punten door het akkoord voor de verkiezingen te ondertekenen.

Link naar stembusakkoord.

Gepubliceerd

Auteur