MUV Buitenveldert Spaar de Buurt
Waag BY-NC-SA

Digitalisering voor sociale verbinding

De afgelopen vier weken kwamen buurtbewoners en andere betrokkenen in Buitenveldert bijeen om de gemeenschappelijke waarden te bespreken en deze door middel van co-creatie toe te passen op de thema’s duurzaamheid en mobiliteit. Dit valt precies samen met de insteek van het project 'Mobility Urban Values' (MUV), waarvan deze pilot een onderdeel was. 

Daarnaast waren de sessies een manier voor de deelnemers om kennis te maken met elkaar én de innovatieve ondernemingen gerelateerd aan dit project. Tijdens de afsluitende bijeenkomst testte de groep een eerste digitale mock-up. Het merendeel van de ouderen bekeek deze direct op hun eigen smartphone. Het prototype, in de vorm van een app, is de eerste concrete vertaalstap op basis van de concepten die uit de eerdere sessies voortkwamen. 

Etentje als buurtactiviteit

Het organiseren van sociaal-stimulerende activiteiten kwam in alle drie de samen gecreëerde concepten terug. Dit maakte het mogelijk de gewenste concepten te combineren in één ontwerp. De voorgelegde app is een platform voor buurtactiviteiten, waarbij het concept van het buurtetentje functioneel is uitgewerkt. Hierin wordt elke deelnemer gestimuleerd om iemand anders mee te nemen, met speciale aandacht voor buurtbewoners die slechter ter been zijn. Zij kunnen via de app aangeven dat zij vervoer nodig hebben, zodat andere deelnemers hun vervoer kunnen aanbieden. Naast de doelen van het samenzijn en nieuwe mensen bijeenbrengen (een intrinsieke waarde van Buitenveldert), wordt een puntensysteem gehanteerd om actieve en behulpzame deelnemers extra te belonen. De punten zijn te verzilveren voor verschillende doch lokale baten, zoals bijvoorbeeld een kop koffie, bos bloemen of kortingsbon bij de boekwinkel.

Kritische kijk

Dankzij de nieuwsgierige en doordachte houding leverde het testen van het prototype belangrijke inzichten op. Uiteraard waren er vragen omtrent de totale functionaliteit die toe te rekenen zijn aan de onvolkomenheid van een prototype, maar ook de uitgewerkte functies bleken voor verbetering vatbaar. De belangrijkste punten waren transparantie, informatie en communicatie. De uitleg van functies werd gemist en de presentatie van informatie moet kort maar krachtig zijn (scrollen is niet gewenst). Ook zou het taalgebruik persoonlijker mogen zijn. Bovendien werd het gebruik van überhaupt een smartphone app in twijfel getrokken: waarom zou men niet gewoon kunnen bellen of de computer gebruiken?

Spelelementen

In de eerste versie werden de spelelementen met gemengde gevoelens ontvangen. Naast het puntensysteem worden deelnemers via de app gestimuleerd om naast onbekenden te gaan zitten door van de tafelverdeling een puzzel te maken. Zowel deze functie als het puntensysteem bleken soms af te leiden of dwars te zitten. Tegelijkertijd lijkt ook hier de duidelijkheid en incompleetheid een rol te spelen: zodra de bedoelde functie toelichtten en er alternatieven naar boven kwamen, leek het van meer toegevoegde waarde te kunnen zijn.

Essentiële vereisten vanuit Buitenveldert

Toen we de deelnemers vroegen te stemmen op de essentiële vereisten aan het uiteindelijke app-ontwerp, stond de eenvoud en vanzelfsprekendheid overduidelijk bovenaan. Daarop volgde de vereiste dat de app mensen uit verschillende culturen bij elkaar moet brengen. Een gebruiksvriendelijke wens die recht op het doel afgaat: het verbinden van mensen en cultuur, kenmerkend voor de groep bewoners in Buitenveldert.

Vooruitzicht

Nu de bijeenkomsten erop zitten, is het enerzijds afwachten op terugkoppeling van de input op Europese schaal, maar anderzijds is er een solide kring ontstaan van buurtbewoners die verder willen gaan met een verfrissende aanpak om de buurt te bevorderen. Tot een daadwerkelijke app teruggekoppeld kan worden, zal Waag in ieder geval de communicatie van betrokkenen willen faciliteren.

Gepubliceerd

Auteur

projecten

EU official flag

Mobility Urban Values has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.