Dutchpack logo
Waag BY

Dutchpack publiceert rapport over de toekomst van eCultuur

Er verandert veel in het landschap van creativiteit, kunst en innovatie. Op nationaal en Europees niveau is er sprake van grote dynamiek. Dit vormt aanleiding om stil te staan bij de strategie voor de toekomst. Een zestal medialabs heeft zich verenigd onder de naam Dutchpack en brengt een rapport uit waarin hun achtergrond, positie en ambitie wordt geschetst. Onderzoeker Paul Rutten schreef het rapport.

Dutchpack wordt gevormd door Waag, V2_, Mediamatic, Submarine Channel, Steim, NIMk en WORM. In samenwerking hebben zij de ambitie hun maatschappelijke rol en betekenis te benadrukken. Het rapport gaat in op de huidige en toekomstige rol die de medialabs kunnen en willen spelen en toont de toegevoegde waarde van de activiteiten van Dutchpack voor kunst, technologie en innovatie in Nederland en Europa.

Over Dutchpack
Iets meer dan twintig jaar geleden ontstond een beweging die de grenzen en mogelijkheden verkende op het breukvlak van kunst, technologie en wetenschap. De medialabs die daaruit ontstonden hebben tal van innovaties gerealiseerd. Behalve nieuwe toepassingen van technologie hebben ze andere manieren van werken en onderzoeken geïntroduceerd. Open source en open content zijn een begrip binnen de sector, evenals co-creatie en creative commons. Om hun krachten te bundelen en in te spelen op recente ontwikkelingen in het innovatielandschap hebben zes medialabs zich verenigd in Dutchpack.

Download het rapport