Een routekaart voor succesvolle eHealth-implementatie

Een eHealth-toepassing invoeren in de praktijk blijkt vaak moeilijker dan gedacht: het ontwerp van de ondernemer en de dagelijkse praktijk van de zorginstelling liggen soms mijlenver uit elkaar. En dat terwijl veel zorg-technologische oplossingen het leven voor zowel patiënten als hulpverleners een stuk makkelijker kunnen maken. Dus: wat moet er gebeuren om nieuwe eHealth-toepassingen succesvol te implementeren, op een manier waarop ze de zorgverlener geen extra werk opleveren?

Op basis van haar praktijkonderzoek en ervaring presenteert het eHealth Gebruikersgilde, waar Waag deel van uitmaakt, nu de Routekaart Implementatie eHealth. In deze routekaart staan de verschillende stappen in het proces van eHealth-implementatie in de zorgpraktijk uitgelegd en worden handige tools en werkvellen geboden om zelf, zowel als ontwerper als als zorginstelling, mee aan de slag te gaan. De routekaart is gratis te downloaden, en is gemaakt met de bedoeling het implementatieproces van eHealth-toepassingen voor zowel zorgondernemers als zorginstellingen te vergemakkelijken.

download de routekaart

Over eHealth Gebruikersgilde

Het eHealth Gebruikersgilde is een meerjarig project, dat werd opgericht vanuit de wens om de barrières te slechten tussen ontwerpers van technologische zorgtoepassingen en de mensen die 'op de vloer' werken - verpleging en soms artsen. Want hoewel er in zorgtechnologie veel innovatieve oplossingen worden gevonden en ontworpen, blijft succesvolle implementatie in de praktijk van een ziekenhuis, dokterspraktijk, verpleeghuis of andere zorginstelling vaak achter.

Het Gebruikersgilde geeft daarom inzicht in zorgtechnologie en eHealth, en stelt de vraag: hoe implementeer je eHealth? In eerste instantie richtte het project zich op de inrichting van verschillende 'Proefkamers' bij zorginstellingen: een kortdurende verblijfomgeving, waarin ouderen met zorgprofessionals en betrokkenen een palet aan eHealth-innovaties konden ervaren en deze, onder begeleiding, eigen konden maken en verbeteren.

Meer weten?

Gepubliceerd

Auteur

Waag

project