Energielabels Nederland in kaart

De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een energielabel op de kaart gezet.

Developers Bert Spaan, Taco van Dijk en project manager Job Spierings van Waag hebben de online kaart samen met bureau Poet | Farmer ontwikkeld in opdracht van Meer Met Minder op basis van de eerdere kaart van alle gebouwen in Nederland. Bert Spaan over zijn bijdrage aan het project:

"Ik heb de kaartlagen ontworpen met TileMill (open source kaartsoftware), en een API die steeds nieuwe labels binnenhaalt, de bijbehorende gebouwen zoekt en de kaart op die plekken opnieuw rendert. Via de API kan de kaartviewer, per gemeente of per gebouw, opvragen wat het energielabel is. Via de API is ook te zoeken op gemeente, plaatsnaam, en postcode/huisnummer.

Het gaat hier om grote hoeveelheden data: we koppelen 10 miljoen labelgegevens van stichting Meer Met Minder aan de adressen en gebouwen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Er komen er continu nieuwe labels binnen en de kaart moet telkens worden geüpdatet. Ook is er elke maand een nieuwe versie van de BAG beschikbaar, die ook steeds opnieuw geïmporteerd moet worden."

De Energielabelatlas hanteert drie typen energielabels, die verschillen in volledigheid van woninggegevens, uitgedrukt in sterren:

  • 1 ster: Energielabel gebaseerd op een aantal standaard woningkenmerken uit openbare bronnen, zoals het bouwjaar, vloeroppervlak en het aantal woonlagen.
  • 2 sterren: Energielabel aangepast met gebruik van de knop ‘Controleer mijn label’.
  • 3 sterren: Energielabel opgenomen door gecertificeerd adviseur aan huis.

​Door inzicht te bieden in de energieprestatie van woningen, biedt de Energielabelatlas handelingsperspectief voor het nemen van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie. De atlas geeft niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden opgevraagd. De Energielabelatlas biedt woningeigenaren de mogelijkheid met kennis van de woning de kwaliteit van het energielabel te verbeteren.