Energielabelatlas Meer met Minder
Waag BY-NC-SA

Energielabels Nederland in kaart

De Energielabelatlas heeft voor alle woningen in Nederland een energielabel op de kaart gezet.

Update 2019: De kaart is momenteel niet beschikbaar, maar komt naar verwachting binnenkort wel weer online. De Energielabelatlas is inmiddels eigendom van de stichting Bespaar Lokaal en daar onder beheer.

Developers Bert Spaan, Taco van Dijk en project manager Job Spierings van Waag hebben de online kaart samen met bureau Poet | Farmer in opdracht ontwikkeld op basis van de eerdere kaart van alle gebouwen in Nederland. Bert Spaan over zijn bijdrage aan het project:

"Ik heb de kaartlagen ontworpen met TileMill (open-source kaartsoftware), en een API die steeds nieuwe labels binnenhaalt, de bijbehorende gebouwen zoekt en de kaart op die plekken opnieuw rendert. Via de API kan de kaartviewer, per gemeente of per gebouw, opvragen wat het energielabel is. Via de API is ook te zoeken op gemeente, plaatsnaam, en postcode/huisnummer.

Het gaat hier om grote hoeveelheden data: we koppelen 10 miljoen labelgegevens van stichting Meer Met Minder aan de adressen en gebouwen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Er komen er continu nieuwe labels binnen en de kaart moet telkens worden geüpdatet. Ook is er elke maand een nieuwe versie van de BAG beschikbaar, die ook steeds opnieuw geïmporteerd moet worden."

Energielabels in kaart

De Energielabelatlas hanteert drie typen energielabels, die verschillen in volledigheid van woninggegevens, uitgedrukt in sterren:

  • 1 ster - Het voorlopig Energielabel. Vastgesteld door de Rijksoverheid en gebaseerd op een aantal standaard bouwjaar gerelateerde woningkenmerken. Dit label is niet afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen.
  • 2 sterren - Energielabel aangepast door woningeigenaar, met gebruik van de knop "controleer mijn label". Niet afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen.
  • 3 sterren - Definitief Energielabel vastgesteld door de woningeigenaar via de site www.energielabelvoorwoningen.nl. Daarna op afstand gecontroleerd, betaalde dienst, door een 'Erkend deskundige'. Dit energielabel is afgemeld bij RVO in het register voor energielabels voor woningen.
  • 4 sterren - Definitief Energielabel vastgesteld op basis van een uitgebreide opname door een gecertificeerd adviseur in de woning. Tevens is hier van een energie-index (EI) vastgesteld. Deze is relevant bij vaststelling van de huurwaarde. opgenomen door een gecertificeerd adviseur aan huis. De EI en het label zijn bij RVO afgemeld in het register.

​Door inzicht te bieden in de energieprestatie van woningen, biedt de Energielabelatlas handelingsperspectief voor het nemen van energiebesparende maatregelen of het zelf opwekken van duurzame energie. De atlas geeft niet alleen inzicht voor de eigen woning, maar ook van woningen in de directe omgeving of andere delen van Nederland. Ook de verdeling van energielabels per gemeente kan worden opgevraagd. De Energielabelatlas biedt woningeigenaren de mogelijkheid met kennis van de woning de kwaliteit van het energielabel te verbeteren.