In gesprek met Joost van Os over openbaar vervoer en open data

Author
Susanne Afman

Op 13 februari vond de kick-off van deze challenge plaats. Verschillende thematrekkers binnen de categorie Fiets, Parkeren en Open baar Vervoer verrijkten deze kick-off met inspirerende verhalen uit de wereld mobiliteit. Eén van hen was Joost van Os, thematrekker Openbaar Vervoer. Wij spraken onder andere met hem over welk soort apps hij het liefst zou willen terug zien.

Wat is het meest belangrijke onderwerp binnen het thema openbaar vervoer?
"Voor mij is dat het tekort aan bushalteinformatie. Over het algemeen bezitten we over goede informatie op het gebied van openbaar vervoer. Ook hebben we de actuele informatie van real-time bewegende vervoersmiddelen. Volgens de Europese wet moeten we deze data toegankelijk maken voor het grote publiek, op dit moment zijn we dan natuurlijk ook bezig met het organiseren van al deze data." 


Hoe kan open data bijdragen aan het oplossen van mobiele vraagstukken binnen jouw thema? 

"We willen vooral bezig gaan zijn met het vullen van de database met correcte informatie en tegelijkertijd moet er worden nagedacht over hoe we dit op de juiste manier kunnen gaan doen. Door middel van crowdsourcing zouden we de database kunnen vullen, de inhoud hiervan corrigeren en organiseren en een standaard interface ontwikkelen." 


Wat voor soort apps hoop je aan het eind van de challenge te zien? 

"Een app de helpt bij het genereren en voortzetten van accurate data en daarnaast verschillende toepassingen voor deze data kan verschaffen.

Heb je een gouden tip voor mensen die willen meedoen?

"Om een goed en compleet beeld te krijgen van de vraagstukken die spelen, raad ik iedereen aan om openov.nl te bekijken. Daarnaast is CitySDK een goed voorbeeld van hoe je verschillende datasets kunt visualiseren en organiseren."

About the author

  • Susanne Afman worked from 2011-2014 for Waag's communication staff.