Google augmented reality glasses
visualpun.ch BY-SA

Google Glass - hoe het werkt

Hoe werkt dat eigenlijk, die Google Glass bril? Hoe wordt de extra laag scherp zichtbaar? Hoe ligt de virtuele laag over de werkelijkheid? De navolgende infographic (Engelstalig) illustreert het optische principe achter de bril op een beprijpelijke manier.

Google Glass infographic by Martin Missfeldt

De infographic is beschikbaar gesteld onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding door Martin Misfeldt.